• Hvordan påvirker bedriftens størrelse predikering av konkurs? 

   Pelja, Ibrahim; Wahlstrøm, Ranik Raaen (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Hvilke variabler påvirker modeller som brukes for å forutse en konkurs? I denne studien undersøkes det om størrelse er en viktig parameter. Forskerne finner at flere modeller er mindre nøyaktige for de minste og største ...
  • Kvinne og toppleder: Hvilke faktorer fremmer en lederkarriere? 

   Bjørnåli, Ekaterina S.; Farstad, Ingvild; Brovold, Benedicte Kimo; Terjesen, Siri (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen undersøker kvinnelige toppledere og deres karriereutvikling. Artikkelen har en eklektisk teoretisk tilnærming for å skape et mest mulig nyansert og mangfoldig bilde av en rekke forhold som kan ha fremmet ...
  • Lean organisering i norsk arbeidsliv: slutten på medvirkning? 

   Ingvaldsen, Jonas A; Rolfsen, Monica; Finsrud, Henrik D. (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   Den norske samarbeidsmodellen blir bejublet og utforsket for tiden, vanligvis definert som samspillet mellom velferdsstat, makroøkonomiske styringsmodeller og trepartssamarbeidet. Vi ser i denne artikkelen mer spesifikt ...
  • Norsk kalkulasjonspraksis - anno 2018 

   Berg, Terje; Kringstad, Morten; Olsen, Tor-Eirik; Nornes, Anja Brekke (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne studien er motivert av både kritikken av tapte relevans (relevance lost-debatten) av tradisjonelle økonomiske styringsverktøy, og av at det har vært få studier av kalkulasjonspraksis i store norske industribedrifter ...
  • Usikkerhet og teknologi - de viktigste driverne for endringer i økonomistyring 

   Andreassen, Roy-Ivar; Bjørnenak, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Organisasjoner har opp gjennom tidene tilpasset sin økonomistyring til endringer i omgivelsene. De senere årene har globalisering og økt usikkerhet vært viktige drivere for slike endringer. I dag er det utviklingen innenfor ...
  • Utdanningen i økonomistyring – Paradise lost? 

   Berg, Terje (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Denne artikkelen er et innlegg i debatten om veien fremover for den økonomisk-administrative utdanningen med vekt på fagfeltet økonomistyring. Artikkelen søker å besvare følgende spørsmål: Har vi en pedagogisk tilnærming ...