Show simple item record

dc.contributor.advisorLyngseth, Else Johansen
dc.contributor.authorAunan, Kristin Danielsen
dc.date.accessioned2016-12-01T13:32:08Z
dc.date.available2016-12-01T13:32:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2424033
dc.description.abstractDet er kjent at mennesker med en diagnose innenfor autismespekteret ofte har vansker rettet mot sosial samhandling, og dette kan være et hinder i deres hverdag. I denne oppgaven ønsker jeg å få innblikk i hvordan spesialpedagogen kan legge til rette for et læringsmiljø som tar hensyn til elever med en autismespekterdiagnose, og da spesielt med tanke på sosial samhandling og deltakelse. Jeg var interessert i å se på hvordan elevene kunne oppleve mestring knyttet til sosial kommunikasjon og sosiale settinger. Dette førte til følgende problemstilling: Hvilke erfaringer har fire spesialpedagoger med å legge til rette for et læringsmiljø som støtter opp sosial samhandling og deltakelse for elever med en autismespekterdiagnose? Den teoretiske bakgrunnen for oppgaven går nærmere inn på kjennetegn, karakteristiske trekk og diagnosekriterier for autismespekteret. Videre vil starten av oppgaven gå nærmere inn på de ulike delene av et læringsmiljø. Det legges vekt på hva som kjennetegner diagnosen, og hva mennesker med en autismespekterdiagnose ofte vil ha behov for i et læringsmiljø. Hovedfokuset er satt til spesialpedagogen, og spesialpedagogens evne til å tilpasse læringsmiljøet. Oppgavens design er en kvalitativ metode, med dybdeintervju som innsamlingsverktøy. Utvalget består av fire spesialpedagoger, med erfaring fra arbeid med elever i grunnskolealder, med en diagnose innenfor autismespekteret. Intervjuene ble transkribert, og funn ble kodet og kategorisert. I analysen av datamaterialet har jeg benyttet meg av en stegvis deduktiv-induktiv metode. I denne oppgaven har jeg kommet frem til to hovedkategorier. Den første har jeg kalt et støttende læringsmiljø, og den andre for sosial samhandling og deltakelse. Dette er også sentrale begreper i problemstillingen. I presentasjon av funn og drøfting kommer det frem at elever med en autismespekterdiagnose kan ha behov for ekstra tilrettelegging rundt sosial samhandling og deltakelse, og et behov for et støttende læringsmiljø som tar hensyn til deres vansker. Det kommer frem at elevene ofte er avhengig av høy grad av struktur og forutsigbarhet i omgivelsene. Videre er det viktig at eleven får mulighet til å kommunisere. Kommunikasjon, struktur og forutsigbarhet kan hjelpe eleven til å bli forstått, forstå de rundt seg, samt beholde oversikten i de situasjonene eleven må forholde seg til i løpet av en skoledag. Remove selectednb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Ikke ta for gitt at eleven forstår det du tror de forstår" : en kvalitativ intervjustudie om å legge seg til rette for et støttende læringsmiljø for elver med en autismespekterdiagnosenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record