Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSkoglund, Mortennb_NO
dc.contributor.authorAmundsen, Jon Magnusnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:32:06Z
dc.date.available2014-12-19T12:32:06Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier566288nb_NO
dc.identifierntnudaim:8393nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/242270
dc.description.abstractDenne rapporten presenterer laboratorieforsøk av nedstrøms steinplastring på fyllingsdammer.I Norge benyttes det i dag steindekke over nedstrøms damskråning på allefyllingsdammer. Med utarbeidelsen av nye forskrifter, med tilbakevirkende kraft, erdet besluttet å plastre alle eksisterende fyllingsdammer. Krav til stein med karakteristiskdiameter på rundt 600 [mm] medfører enorme rehabiliteringsprosjekter.Viktige parametere som påvirker styrken til plastringen er kartlagt gjennom litteraturstudierog innledende forsøk. Videre ble alle parametrene listet og analysert. Detble besluttet å gå videre med hovedfokus på helningsvinkel av plastringsstein i forholdtil damskråning og effekt av steinstørrelse. Mange andre parametere ble også kortanalysert.Ut fra analysen ble det laget forsøksplaner og skalamodeller basert på Froudes modellover.Skalamodellene ble bygget i en 13 [m] lang forsøksrenne med tverrsnitt på600 ganger 800 [mm]. Det ble hovedsakelig bygget modeller med damhelning på 1:1,5og damhøyder på 300 til 1000 [mm]. Steinstørrelsene benyttet har karakteristiske d50fra 26 til 73 [mm]. Tre hovedtyper av plastring ble undersøkt hvorav ett var et uorganisertdekkelag og de to andre var plastring med horisontal orientering av steinens lengsteakse og den siste normalt på damskråningen. Plastring ble utført med å håndlegge steini forband som forklart i forskriftene [NVE, 2007]. Forsøkene viste at: Plastring lagt i forband økte bruddvannføring for modellene fra 2,8 til 5,9 relativttil støttefylling med løst lagt dekkelag. Helningsvinkelen i forhold til horisontal plastring har mulighet til å øke styrkenav plastringen betydelig i forhold til horisontal plastring. Enhetsvannføringeneved plastring normalt på damskråningen viste seg å være så høy at det ble problemermed å gjennomføre forsøk som gikk til brudd. Forsøk med vekslende skalering ble analysert og det er for stor variasjon i resultatenetil å kunne fastslå med noen grad av sikkerhet at det er skalaeffekter.Planlagte fullskalaforsøk vil med fordel kunne avdekke dette og i tillegg gi mulighettil å studere andre faktorer som for eksempel fundamentering.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for vann- og miljøteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:8393no_NO
dc.subjectMTBYGG Bygg- og miljøteknikkno_NO
dc.subjectVassdragsteknikkno_NO
dc.titleLaboratorieforsøk av plastring av nedstrøms skråning på fyllingsdammernb_NO
dc.title.alternativeLaboratory Experiments on Riprap Protection on Downstream Rock fill Dam facenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for vann- og miljøteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel