Show simple item record

dc.contributor.advisorKlepstad, Pål
dc.contributor.advisorVik, Anne
dc.contributor.authorSchirmer-Mikalsen, Kari
dc.date.accessioned2016-11-07T14:39:06Z
dc.date.available2016-11-07T14:39:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.isbn978-82-326-1903-0
dc.identifier.issn1503-8181
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419884
dc.description.abstractSAMMENDRAG Traumatisk hjerneskade: kontroll av fysiologiske variabler, organsvikt og komplikasjoner på intensivavdelingen Traumatisk hjerneskade eller TBI (traumatic brain injury) er hyppig forekommende over hele verden. Det rammer oftest unge menn i tillegg til at det er en økt forekomst hos den eldre populasjonen. De hyppigste årsakene til traumatisk hjerneskade i Norge er trafikkulykker og fallskader. En betydelig del av pasienter med TBI har behov for behandling på intensivavdelinger hvor primærfokus er å sikre god sirkulasjon og oksygenering til hjernen og derved unngå ytterligere skade. Andre faktorer som blodsukker, elektrolytter, temperatur og ventilasjon kan også påvirke utfallet av hjerneskaden og er derfor viktige å kontrollere i det akutte forløpet etter skaden. Denne avhandlingen består av 3 studier som alle tar for seg intensivbehandling av hjerneskadepasienter. Studie 1 er en retrospektiv studie som inkluderer 133 pasienter med alvorlig hjerneskade. Vi undersøkte hvorvidt pasientene fikk den intensivbehandling vi ønsket basert på generelle internasjonale retningslinjer for behandling av hjerneskadepasienter. I tillegg observerte vi hvilke komplikasjoner de fikk under intensivoppholdet. Vi fant at avvik fra ønskede respiratoriske og sirkulatoriske variabler var hyppig forekommende og at lavt blodtrykk, forhøyet blodsukker og lavt albumininnhold i blodet var assosiert med et dårligere utfall. I tillegg registrerte vi at lungekomplikasjoner (spesielt pneumoni) var hyppig forekommende hos pasienter med TBI. Studie 2 er en prospektiv observasjonsstudie som inkluderer 133 pasienter med alvorlig TBI. Vi studerte hvorvidt pasientene fikk den intensivbehandling vi ønsket basert på en nylig innført protokoll for intensivbehandling av pasienter med TBI i tillegg til at vi observerte hvilke komplikasjoner de fikk under intensivoppholdet. Resultatene fra studien viste hyppige avvik fra behandlingsprotokollen vedrørende respiratoriske og sirkulatoriske variabler og at pneumoni var den hyppigst forekommende ekstrakraniale komplikasjonen. Alder, Glasgow Coma Scale (GCS) skår, dilaterte pupiller, Injury Severity Score (ISS), forhøyet intrakranielt trykk (ICP), forhøyet blodsukker og pneumoni var assosiert med et dårligere utfall. Studie 3 er en randomisert crossover studie som inkluderer 11 pasienter med moderat eller alvorlig TBI med behov for respiratorbehandling. CO2 i blodet påvirker ICP ved at høy CO2 gir dilaterte blodkar og økt ICP mens lav CO2 kan redusere ICP. En stabil ventilasjon med stabil CO2 kan dermed tenkes å bidra til å stabilisere ICP. Vi undersøkte om en respiratorinnstilling som i teorien gir et mer stabilt minuttvolum (trykkregulert volumkontroll, PRVC) kunne gi en mer stabil ventilasjon av lungene og derved et mer stabilt ICP, enn den respiratorinnstillingen vi hovedsakelig bruker i dag (trykkontroll, PC). Resultatet viste at begge innstillinger var like stabile vedrørende ventilasjon og ICP og vi har som følge av dette valgt å fortsette med PC modus i behandling av denne pasientgruppen. Samlet bidrar artiklene til å gi oss økt informasjon om hvordan vi behandler pasienter med traumatiske hjerneskader og viktigheten av å gi en mest mulig målrettet behandling slik at utfallet til denne pasientgruppen optimaliseres.nb_NO
dc.language.isoengnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.relation.ispartofseriesDoctoral theses at NTNU;2016:282
dc.relation.haspartPaper 1: Schirmer-Mikalsen K; Vik A, Gisvold SE; Skandsen T; Hynne H; Klepstad P. Severe head injury: control of physiological variables, organ failure and complications in the intensive care unit. Acta Anaesthesiologica Scandinavica Volume 51 (9) <a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-6576.2007.01372.x" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-6576.2007.01372.x</a> (c)2007 The Authors Journal compilation (c) 2007 Acta Anaesthesiol Scand
dc.relation.haspartPaper 2: Schirmer-Mikalsen, Kari; Moen, Kent Gøran; Skandsen, Toril; Vik, Anne; Klepstad, Pål. Intensive care and traumatic brain injury after the introduction of a treatment protocol: a prospective study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica 2013 ;Volum 57.(1) s. 46-55 <a href="http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-6576.2012.02785.x" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1111/j.1399-6576.2012.02785.x</a> © 2012 The Authors Acta Anaesthesiologica Scandinavica © 2012 The Acta Anaesthesiologica Scandinavica Foundation
dc.relation.haspartPaper 3: Schirmer-Mikalsen, Kari; Vik, Anne; Skogvoll, Eirik; Moen, Kent Gøran; Solheim, Ole; Klepstad, Pål. Intracranial Pressure During Pressure Control and Pressure-Regulated Volume Control Ventilation in Patients with Traumatic Brain Injury: A Randomized Crossover trial. Neurocritical Care 2015 - Not included due to copyriight. Available at <a href="http://dx.doi.org/10.1007/s12028-015-0208-8" target="_blank"> http://dx.doi.org/10.1007/s12028-015-0208-8 </a>
dc.titleTraumatic brain injury: control of physiological variables, organ failure and complications in the intensive care unitnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Clinical medical disciplines: 750nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record