Show simple item record

dc.contributor.advisorBlankenburg, Detlefnb_NO
dc.contributor.authorOpsiøn, Lene Katrinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:29:41Z
dc.date.available2014-12-19T12:29:41Z
dc.date.created2014-08-12nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier737432nb_NO
dc.identifierntnudaim:11011nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241940
dc.description.abstractGjennom arbeidet presentert i denne oppgaven er det fremmet et grunnlag for videre utvikling av løsninger til problemstillingen rundt bruk av parafinlamper i utviklingsland. I Kenya, et land med om lag 44 millioner mennesker, er det kun 16 % av befolkningen som er tilkoblet det nasjonale kraftnettet. Det vil da si at hele 84 % har ikke tilgang til strøm via nett og når det kommer til belysning, må ta i bruk alternative metoder. Parafinlampen er den mest utbredte formen for belysning selvstendig av kraftnettet, og denne brukes hyppig. Gjennom forbrenning av parafin forekommer gasser som er både miljø- og helseskadelige. Majiwa er et tettsted sørvest i Kenya, i provinsen Nyanza. Det er denne oppgavens geografiske utgangspunkt. Gjennom feltarbeid til det aktuelle stedet ble informasjon om brukeren, omgivelser og andre forhold innhentet og erfart. Det ble gjennomført observasjoner av brukeren med parafinlamper og andre, mer miljøvennlige, lamper, samt gruppesamtaler og hjemmebesøk. Ved samarbeid med ARO senteret, KCA og Fab Lab ble brukerens og omgivelsenes egenskaper kartlagt. Brukere i denne sammenhengen er avgrenset til befolkningen i det aktuelle området som benytter parafinlamper som eneste belysning. Flere aspekt rundt parafinlampen, teknologi, marked og forbruk, er analysert og brukes som grunnlag for videre arbeid i oppgaven. Gjennom brukeranalysen ble det avdekket enkelte utfordringer som kunne operere som barriere mellom bruker og et eventuelt nytt produkt. Varierende kunnskapsnivå, lav inntekt og redusert initiativ til å endre atferd, er utfordringene som ses på som mest kritiske. Videre er to konsepter detaljert. Disse er, etter en evaluering, konsepter som velges å fokusere videre på. Konseptet, produksjon av en billigere lampe som produseres i nærområdet, omhandler å benytte småskala elektrisitetsgenerering gjennom omdanning fra solcelleenergi til elektrisitet. Viktige kriterium som er utredet gjennom oppgaven presenteres i en produktkravspesifikasjon. Denne bør jobbes videre med, og gjennom prototyper og brukertester vil kravene bli mer detaljert og enstydige. Det andre konseptet, skolekonkurranser, er et konsept som omhandler å engasjere barn for å skape kunnskap, tilhørighet og vilje til selvutvikling. Dette konseptet er valgt å la stå relativt åpent, slik at videre arbeid vil skje på få premisser. Engasjement av barn ses på som viktig, ettersom vaner fra barnsben er vonde å vende. Ved å introdusere innovasjon, entreprenørskap og teknologi i en tidlig fase av livet, vil ikke barrierene være like store som voksen. Som nevnt innledningsvis er denne oppgaven ment som et grunnlag for videre arbeid. Gjennom løsningsspesialisering, implementering og realisering vil en løsning bli mer og mer tydelig. Det er en oppgave som går i dybden på mange aspekt ved bruker og tar sikte på å gi en grundig forklaring av omstendighetene.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktutvikling og materialernb_NO
dc.titleBelysning - Made in Kenya?: Et steg på veien til miljøvennlig belysning i Majiwa, Kenyanb_NO
dc.title.alternativeIllumination - Made in Kenya?: A Step Towards Eco-Friendly Illumination in Majiwa, Kenyanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber136nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktutvikling og materialernb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record