Show simple item record

dc.contributor.authorLerbakk, Mats
dc.contributor.authorBakkmyr, Martin Gran
dc.date.accessioned2016-10-27T08:21:18Z
dc.date.available2016-10-27T08:21:18Z
dc.date.issued2016-10-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417894
dc.description.abstractI takt med en negativ trend i bygg- og anleggsbransjens arbeidsproduktivitet, har kompleksitet knyttet til tverrfaglige prosjekt stadig økt. Under denne forutsetning, har bedrifter i bransjen blitt presset til å finne nye arbeidsmåter for å øke effektivitet. Concurrent Engineering (CE) er en arbeidsmetode som i andre industrier har blitt implementert med bemerkelsesverdige ytelser. Det har vært et mål for vår casebedrift å bruke CE i deres prosjekter, men har per dags dato ikke lyktes med å forankre metodikken gjennom hele organisasjonen. Målet med denne studien er å identifisere utfordringer knyttet til innføring av CE, for deretter å tilrettelegge løsninger for vellykket implementering. På bakgrunn av dette har studien til hensikt å besvare følgende problemstilling: Hva er barrierene for implementering av Concurrent Engineering, og hvordan kan konsulentbedrifter i bygg- og anleggsbransjen legge til rette for å lykkes? For å besvare studiens problemstilling ble det funnet mest hensiktsmessig å benytte en casestudie. I og med at problemstillingen krever en dypere forståelse av et fenomen, var dette gunstig for vårt forskningsopplegg. Teoriens rolle i studien er å danne et rammeverk som skal gi en oversikt over grunnleggende elementer ved CE-metodikken, samt hvordan man kan legge til rette for implementering. Det er noe begrenset innarbeidet litteratur på CE i bygg- og anleggsbransjen, både i Norge og internasjonalt. Teorien er derfor etter beste evne tilpasset caset gjennom metodens pendlende forhold mellom teori og empiri. Studien resulterer i praktiske og teoretiske implikasjoner, som vil være et bidrag til litteraturen. Empiriske data ble samlet inn gjennom kvalitative intervju av nøye utvalgte representanter fra casebedriften. Resultatene fra undersøkelsene viser at det er flere utfordringer som står til hindring for vellykket implementering av CE. Samhandling er en barriere og en forutsetning for at man skal lykkes med å implementere CE. Vi fant et behov for å øke tverrfaglig samhandling for å kunne skape en felles arbeidskultur og eliminere problemer med suboptimalisering. Manglende kunnskap om metodikken og hvordan den utøves er kanskje den største utfordringen. Opplæring vil gi tydelige signaler for hvilken retning organisasjonen ønsker å bevege seg i. Det er også et stort behov for å utarbeide prosedyrer for hvordan CE skal utøves i bedrifter, samt hensiktsmessige måleverktøy for å utforske forbedringspotensial. Studien indikerer at kunders rolle knyttet til implementering er av langt større betydning enn hva litteraturen foreslår.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEr gammel vane vond å vende? : en casestudie om implementering av Concurrent Engineering i ÅF Reinertsennb_NO
dc.title.alternativeDo old habits die hard? : a case study about implementing Concurrent Engineering in ÅF Reinertsennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberIX, 104 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record