Show simple item record

dc.contributor.authorGjelsvik, Henrik Jacobsen
dc.contributor.authorØen, Stein Olav
dc.date.accessioned2016-10-27T08:11:13Z
dc.date.available2016-10-27T08:11:13Z
dc.date.issued2016-10-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417889
dc.description.abstractMasteroppgaven tar utgangspunkt i et topplederteam i en bedrift og ser på hvordan teamet utfordres i en utviklingsprosess. Oppgaven fokuserer på nøkkelutfordringer for gruppedynamikken i topplederteamet, samt å se på problemområder i samhandlingen med omgivelsene. Selve oppgaven er bygget opp som et casestudie som baserer seg på undersøkelser gjort hos en mellomstor teknologibedrift i Sverige. Datainnsamlingen er gjort i form av kvalitative intervjuer hos casebedrift og et kvantitativt verktøy kalt Systematisere Person-Gruppe Relasjonen (SPGR). Innsamlet data er analysert og vurdert i sammenheng med teori for å kunne konkludere oppgavens problemstilling. Det første forskningsspørsmålet avdekker hvilke nøkkelfaktorer som utfordrer gruppedynamikken i topplederteamet. Dynamikken i topplederteamet er fundamental for at topplederteamet skal fungere til sitt formål, og bidra til bedriftens suksess. Analysen indikerer at topplederteamet har flere utfordringer knyttet til gruppedynamikken i forhold til kontekstens krav. Dette gjør at teamet opererer på et lavere formålsnivå enn nødvendig. Det andre forskningsspørsmålet avdekker problemområder i samhandlingen med omgivelsene, både internt i topplederteamet, og i kommunikasjonen med resten av organisasjonen lokalt og globalt. Det avdekkes i analysen at den interne samhandlingen byr på flere utfordringer som skaper problemområder når topplederteamet skal samhandle med sine omgivelser. Selv om mange av utfordringene kommer utenifra, viser det seg at den interne samhandlingen i større grad bidrar til å vanskeliggjøre samhandlingen med omgivelsene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleTopplederteam i utvikling : en casestudie av utfordringer i en ledergruppes dynamikk og samhandling med omgivelsenenb_NO
dc.title.alternativeTop management team developing : a case study of a top management teams’ challenges concerning group dynamic and interaction with the environmentnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberX, 95 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record