Show simple item record

dc.contributor.advisorHolm, Arnt Myrheim
dc.contributor.authorSundet, Daniel Holm
dc.contributor.authorLangset, Gjermund Kvernmo
dc.contributor.authorRagnarsson, Ole Håkon
dc.date.accessioned2016-10-26T06:37:31Z
dc.date.available2016-10-26T06:37:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417613
dc.description.abstractOppgavens problemstilling er å «Undersøke behovet for dokumentert kompetanse på servicefartøy i havbruksnæringen». På bakgrunn av «forskrift om bygging og tilsyn av mindre lastefartøy» som trådde i kraft 01.01.15, utarbeidet en bransjegruppe i regi av Sjøfartsdirektoratet, et forslag til emneplan for en sertifikatutdanning rettet mot førere av lastefartøy med største lengde 24 meter. Gruppen undersøker i oppgaven behovet for dokumentert kompetanse, og sammenligner dette med den foreslåtte emneplanen.nb_NO
dc.description.abstractFor at man skal kunne si noe om hva mannskap på servicefartøy skal kunne, må man kjenne til arbeidsoppgavene deres. Det ble i den forbindelse utarbeidet oppdrag- og oppgaveanalyser av arbeidsoperasjonene. Analysene gir et bilde av servicefartøyenes arbeidsoppgaver, og er lagt ved rapporten som vedlegg.nb_NO
dc.description.abstractFra informasjonen hentet i analysene, ble det utarbeidet en intervjuguide. Det ble gjennomført seks kvalitative intervju, av representanter fra Sjøfartsdirektoratet, mannskap og andre aktører i næringen. Funnene gjort i analysene og intervjuene ble så oppstilt i tabellform og sammenlignet med emneplanen som er foreslått. Det blir så drøftet ulike aspekter ved kompetansebehovet før en konklusjon blir utarbeidet.nb_NO
dc.description.abstractFunnene i denne oppgaven tyder på at det er et behov for dokumentering av eksisterende kompetanse, samt heving av kompetanse for mannskap på servicefartøy i havbruksnæringen. Dette gjelder både spesialkompetanse for denne type fartøy, og generelt for drift av fartøy i henhold til nasjonale og internasjonale konvensjoner.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectFartøynb_NO
dc.subjectArbeidsoperasjonnb_NO
dc.subjectKompetansenb_NO
dc.titleBehov for dokumentert kompetanse på servicefartøy?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Ship technology: 582nb_NO
dc.source.pagenumber147nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge