Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorRutledal, Dag
dc.contributor.authorMittet, Tarjei Aslak Basso
dc.contributor.authorMunkelien, Gisle Boasson
dc.contributor.authorBarneveld, Arend Jan Bart
dc.date.accessioned2016-10-25T12:25:31Z
dc.date.available2016-10-25T12:25:31Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2417509
dc.description.abstractI dagens samfunn er det et stadig økende fokus på sikkerhet og bevaring av miljøet. De fleste typer norske fartøy til sjøs har i flere år vært pliktige til å føre en form for sikkerhetsstyring, i henhold til flere regelverk, som blant annet SOLAS-konvensjonen, Skipssikkerhetsloven og ISM-koden, som også tar for seg miljøvern. Unntaket har vært at ISM-koden ikke har vært obligatorisk for fiskefartøy før nå.nb_NO
dc.description.abstractEn ny forskrift som krever at alle norske fiskefartøy over 500 bruttotonn skal implementere ISM-koden og ha et godkjent og sertifisert sikkerhetsstyringssystem (SMS) i henhold til kravene i ISM-koden. Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2016, og har satt i gang en implementeringsprosess på en rekke norske fiskefartøy. I henhold til forskriften blir fiskebåt-rederiene pliktige til å sørge for at fiskefartøyene etablerer og gjennomgår sine SMS for å forsikre seg om at for de tilfredsstiller kravene som stilles av ISM-koden og myndighetene.nb_NO
dc.description.abstractEt spørsmål kandidatene stilte seg i forbindelse med denne endringen av regelverket var hva som ble gjort for å implementere ISM-koden om bord på fartøyene og hvordan dette ble gjort av rederiene. Kandidatene ønsket også å undersøke hvilke hindringer som kunne dukke opp underveis i implementeringsprosessen. Ut i fra dette ble problemstillingen i denne bacheloroppgaven todelt og som følgende;nb_NO
dc.description.abstractHvordan foregår en slik implementeringsprosess på et fiskefartøy? Hvilke utfordringer kan oppstå under en slik implementeringsprosess?nb_NO
dc.description.abstractFor å finne svar på dette startet kandidatene med å samle informasjon fra relevante publikasjoner fra Sjøfartsdirektoratet. Deretter ble det utarbeidet spørsmålslister som skulle besvares av kapteiner, offiserer og mannskap. Disse spørsmålene ble testet på bekjente av kandidatene, uten å bli tatt med i oppgaven. Ut ifra tilbakemeldingene fra de bekjente, ble spørsmålene vurdert og utarbeidet videre, før de endelige spørsmålslistene var klare til å besvares av de om bord på de besøkte fartøyene.nb_NO
dc.description.abstractDisse spørsmålslistene ga en innsikt i hvilke synspunkter brukerne av systemet hadde på prosessen, samt hvilke holdninger de hadde til sikkerhetsstyringen. Det viste seg at denne prosessen for mange var mer krevende enn de først antok men at majoriteten av brukerne likevel stilte seg positivt til implementeringen.nb_NO
dc.description.abstractKandidatene har også sett på noen av utfordringene for de partene som er involvert i implementeringsprosessen, og fremstilt utfordringene slik at det skal være mulig å få en generell oversikt over dem.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectFartøynb_NO
dc.subjectSikkerhetnb_NO
dc.subjectSikkerhetsstyringssystem (SMS)nb_NO
dc.subjectISM-kodenb_NO
dc.titleImplementering av ISM-koden for Fiskefartøy.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Marine technology: 580::Ship technology: 582nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge