Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStoreide, Anette Homlong
dc.contributor.authorSjåvik, Isabel
dc.date.accessioned2016-10-19T09:28:35Z
dc.date.available2016-10-19T09:28:35Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2416317
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er et kasusstudie av såkalte tvangsadopsjoner i det tidligere DDR. „Tvangsadopsjon“ betegner en adopsjon hvor opposisjonelle foreldre ble fratatt oppdragelsesretten for barna sine, hvorpå barna ble adoptert av en normkonform familie som oppfylte statens krav om en oppdragelse i tråd med sosialistiske prinsipper og verdier. Oppgaven søker å finne ut av hvordan lovverket i DDR tillot slike politisk motiverte adopsjoner, videre hvilken hensikt tvangsadopsjoner hadde og også hvordan tvangsadopsjoner ble opplevd av ofrene. Oppgaven går i dybden på to tilfeller av tvangsadopsjon, hvorav det ene tilfellet baserer seg på Katrin Behrs selvbiografi «Entrissen. Der Tag, als die DDR mir meine Mutter nahm». Det andre tilfellet er hentet fra arkivet til DDRs Ministerium für Staatssicherheit (departementet for statssikkerhet). Studien viser hvordan en på lovlig vis kunne utføre politisk motiverte tvangsadopsjoner i DDR. I tillegg peker funnene på noen trolige årsaker til slike tvangsadopsjoner: sanksjonering og ideologisk rehabilitering av opposisjonelle foreldre. Oppgaven drøfter også de følelsesmessige konsekvensene av å gjennomgå en tvangsadopsjon. I arbeidet med oppgaven framkom det at det per dags dato ikke finnes noen klare tall på hvor mange tvangsadopsjoner som fant sted i DDR og at det heller ikke finnes noen enighet om hva som skal til for å kalle en adopsjon for tvangsadopsjon.nb_NO
dc.language.isogernb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectfamiliepolitikknb_NO
dc.subjecttvangsadopsjonnb_NO
dc.subjectddrnb_NO
dc.titleEine falsche Einstellung zu unseren Staat und den Normen des gesellschaftlichen Zusammenlebens sind die Hauptursachen für ihr ablehnendes Verhalten - Eine Fallstudie der Zwangsadoptionen in der DDR der siebziger Jahrenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber62nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel