Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVasset, Ingunn
dc.contributor.advisorSkår, Janne-Rita
dc.contributor.authorHavnegjerde, Julie Valseth
dc.contributor.authorRundereim, Charlotte
dc.date.accessioned2016-10-14T12:49:47Z
dc.date.available2016-10-14T12:49:47Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2415284
dc.description.abstractBakgrunn: Bakgrunn for valg av tema er at vi ønsket mer kunnskap om utvikling av depresjon etter gjennomgått hjerneslag.nb_NO
dc.description.abstractHensikt: Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvilke faktorer som har betydning for utvikling av depresjon etter gjennomgått hjerneslag.nb_NO
dc.description.abstractMetode: Vi har brukt et systematisk litteratursøk og analysert 8 forskningsartikler som belyser valgt problemstilling.nb_NO
dc.description.abstractResultat: Resultatet viser at fysisk funksjonsevne, alder og kjønn, kunnskap og sosiale og psykososiale faktorer er av betydning for utvikling av depresjon etter gjennomgått hjerneslag. Fysisk funksjonsevne har vist seg å ha betydning for utvikling av depresjon etter gjennomgått hjerneslag, fordi det å få nedsatt funksjonsevne for mange var vanskelig å takle. Alder og kjønn hadde ulike resultat, forskning viste både at alder hadde betydning, men også at det ikke hadde det.nb_NO
dc.description.abstractResultat: Resultatet viser at fysisk funksjonsevne, alder og kjønn, kunnskap og sosiale og psykososiale faktorer er av betydning for utvikling av depresjon etter gjennomgått hjerneslag. Fysisk funksjonsevne har vist seg å ha betydning for utvikling av depresjon etter gjennomgått hjerneslag, fordi det å få nedsatt funksjonsevne for mange var vanskelig å takle. Alder og kjønn hadde ulike resultat, forskning viste både at alder hadde betydning, men også at det ikke hadde det. Flere av artiklene viste at det var nødvendig med mer kunnskap og informasjon om depresjon og hjerneslag. Dersom helsepersonell setter realistiske mål og bidrar til å finne mestringsstrategier, kan dette forebygge utvikling av depresjon etter hjerneslag. Sosiale behov er ifølge forskningen utfordrende etter gjennomgått hjerneslag, dette kunne i seg selv bidra til å utvikle depresjon.nb_NO
dc.description.abstractKonklusjon: Som sykepleier så må en bidra med mestring og tilrettelegging av fysiske behov etter gjennomgått hjerneslag. En bør også som sykepleier legge til rette for at pasienten kan opprettholde sitt sosiale liv da dette kan forebygge en depresjon.nb_NO
dc.description.abstract***nb_NO
dc.description.abstractBackground: The choice of theme was decided on the background of wanting more knowledge about the development of depression after experiencing a stroke.nb_NO
dc.description.abstractPurpose: The purpose of this study was to investigate the important factors of the development of depression after undergoing a stroke.nb_NO
dc.description.abstractMethod: A systematic literature and 8 analyzed research papers have been used to illuminate the problem issue.nb_NO
dc.description.abstractResult: Results shows that physical disability, age and sex, knowledge and social and psychosocial factors are of importance for the development of depression after undergoing a stroke. Physical disability has proven to be a crucial factor of the development of depression, because of the difficulty of coping with the disability. Research regarding the importance of age and sex gave a mix of results, some research revealed that age was significant, while others revealed it was not. Several articles concluded that it is necessary to gain more knowledge and information about the link between depression and stroke. If healthcare professionals set realistic goals, and assist with the findings of coping strategies it could prevent the development of depression after a stroke. After experiencing a stroke, social needs according to research are one of the most challenging factors; this itself could be enough to trigger depression.nb_NO
dc.description.abstractConclusion: As a nurse it is important to contribute to the adjustments that come with the new physical needs after undergoing a stroke. One should also help the patient to maintain his social life, which is an important factor of preventing depression.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectHjerneslagnb_NO
dc.subjectDepresjonnb_NO
dc.titleHvilke faktorer kan ha betydning for utvikling av depresjon etter gjennomgått hjerneslag?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge