Show simple item record

dc.contributor.advisorHøiseth, Karl Vincent
dc.contributor.authorKristiansen, Silje Christiane
dc.date.created2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15744
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2415094
dc.description.abstractSkjærvegger, eller avstivningsvegger, er nødvendig i alle bygg for å sikre global stabilitet. Denne masteroppgaven undersøker mekaniske egenskaper til en typisk skjærvegg i murverk av lettklinkerblokker. Den inneholder et litteraturstudie av skjærvegger, samt at lettklinkermurverkets karakteristiske initialskjærfasthet i planet for horisontale liggefuger er funnet i laboratoriet. Forsøkene er gjort i henhold til NS-EN 1052-3. Initialskjærfastheten er funnet ved to ulike prosedyrer. Ni prøvestykker er testet uten forkomprimering (prosedyre B), og ni prøvestykker er testet med forkomprimering (prosedyre A). I tillegg ble tre prøvestykker av ren lettklinker testet for sammenligning. Det er utarbeidet en numerisk modell av skjærforsøket i elementprogrammet DIANA. Hensikten med dette var å simulere forsøkene fra laboratoriet for å se om antakelsene gjort i NS-EN 1052-3 stemte, noe de viste seg å ikke gjøre. I tillegg er det utført numeriske beregninger for å studere skjærveggers lastbærende kapasitet. Dette er undersøkt på en typisk skjærvegg med ulike laster i DIANA. Forsøkene viste at prøvestykkene kalt type 1 i NS-EN 1052-3 ikke bør brukes til testing av lettklinkermurverk, og at prøveprosedyren beskrevet kun tester mørtelfugens, og ikke det sammensatte murverkets skjærfasthet. I flere tilfeller kan det også se ut som det heller er strekk- eller trykkfasthet som testes, noe som gjør skjærfastheten som er funnet konservativ. Selv om prøvemetoden beskrevet i NS-EN 1052-3 kan være godt egnet for teglmurverk, er det dermed ikke sikkert at den er like godt egnet for lettklinkermurverk.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Konstruksjon
dc.titleSkjærvegg i murverk av lettklinkerblokker
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record