Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTvedt, Terje
dc.contributor.authorAklestad, Sigmund
dc.date.accessioned2016-10-13T12:22:22Z
dc.date.available2016-10-13T12:22:22Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2415034
dc.description.abstractDenne Bacheloroppgaven er en individuell oppgave som tar for seg utarbeidelse av tekniske tegninger for ny kollektivterminal i Ålesund sentrum, og omfatter gatene Harald Torsviks plass gate, Keiser Wilhelms gate og Korsegata, samt tilstøtende x-kryss til Korsegata. Selve rapporten starter med teoretisk grunnlag med situasjonsbeskrivelse av prosjektområdet, status/beskrivelse av Sørsideplanen og gjeldende rammer/føringer. Videre er metode for gjennomføring beskrevet, før løsninger for prosjektområdet presenteres. I dette kapittelet er løsninger for gate- og kryssutforming beskrevet, samt gatedetaljer og et forslag til drenering. I tillegg er det beskrevet et forslag til utforming av en mindre plass sørøst for Posthuskrysset, og bilder fra en visualiseringstegning av denne er lagt til som vedlegg. I drøftingskapittelet drøftes alternativer til utforming av kollektivterminalen og Posthuskrysset, samt andre prosjekter som i varierende grad kan påvirke trafikkflyten i prosjektområdet. Rapporten avsluttes med refleksjon, konklusjon og referanseliste. Tekniske tegninger er samlet i et tegningshefte som følger som vedlegg, og inneholder følgende tegningstyper: A, B, C, D, E, F, G, J, K, T og U. Øvrige vedlegg er avtale med vegvesenet, forprosjektrapport, fremdrifts-rapporter, logg og presentasjons-poster i A1-format.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectÅlesund kommunenb_NO
dc.subjectKollektivterminalnb_NO
dc.titleDetaljprosjektering av kollektivknutepunkt i Keiser Wilhelms gate og Korsegata i Ålesund sentrumnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530nb_NO
dc.source.pagenumber131nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge