Show simple item record

dc.contributor.advisorÅrskog, Vemund
dc.contributor.authorHansen, Magnus Lunemann
dc.contributor.authorDalebø, Aleksander Tjervåg
dc.contributor.authorBrekke, Andreas
dc.date.accessioned2016-10-13T10:57:08Z
dc.date.available2016-10-13T10:57:08Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2414934
dc.description.abstractHensikten med denne rapporten er å finne ut hva som er det beste materialvalget for bæresystemer i store, åpne bygninger. Som metode har vi valgt å beregne bæresystemet i en lagerhall, for så å sammenligne vår endelige løsning med det allerede prosjekterte systemet beregnet av Tømmerdal Consult AS. Vi har beregnet alle lastene for hallen, tatt for oss de forskjellige konstruksjonsdelene og sett på mulige materialvalg. Endelig valg av materiale er basert på kriteriene tid, kostnad, brannmotstand, miljøpåvirkning, nødvendig tverrsnitt og bæreevne.nb_NO
dc.description.abstractSiden vårt studie er avgrenset til ett tilfelle, vil resultatene vi kommer frem til i rapporten ikke nødvendigvis være korrekte for en hvilken som helst stor åpen bygning. Vi har forsøkt å gjøre denne rapporten så nøyaktig som mulig ved å gjøre egne beregninger for eller like konstruksjonsdeler, med ulike belastninger.nb_NO
dc.description.abstractVi har kun funnet tre tidligere rapporter som omhandler lignende sammenligninger. Det er fortsatt mye arbeid som kan gjøres innen dette feltet.nb_NO
dc.description.abstractDet er for det meste brukt tilrettelagte beregningsprogrammer i dimensjoneringen. Disse beregningene er så kontrollregnet for hånd der det har vært mulig. For tak-, vegg- og dekkeelementene har vi ikke tatt mulighet til å gjøre beregninger selv, da disse beregningene er avhengig av avanserte dataprogrammer. Vi har i disse tilfellene brukt standardelementer som kan finnes via produktkataloger på internett, eller kontaktet leverandører direkte.nb_NO
dc.description.abstractFor enkelte konstruksjonsdeler finnes det ikke fullgode alternativer (fundament og dekke), mens det for andre deler har vært flere mulige materialer å velge mellom. Vi har, basert på våre beregninger og forutsatte kriterier, endt opp med et hovedbæresystem i betong. Både dette systemet, og et system med stålprofiler, er fullt brukbare alternativer til Tømmerdal Consult AS sitt beregnede system med fagverksbjelker og stålsøyler.nb_NO
dc.description.abstractDet er kostnaden som blir den utslagsgivende faktoren. På grunn av lav egenvekt og pris, har vi derfor konkludert med at Tømmerdal Consult AS sin beregnede løsning er det beste valget for dette prosjektet.nb_NO
dc.description.abstractVidere har vi kommet frem til at det er umulig å fastslå på generelt grunnlag hvilke materialer som er best egnet for alle store åpne bygninger. Materialvalg vil variere ut fra bygningenes størrelse, beliggenhet og bruksområde. Å ta for seg flere bygninger for å se hvilke løsninger som er valgt kan gi bedre forståelse, men kan ikke brukes som en fasit. Det er også mulig å finne kriterier og grenseverdier for når ulike materialer bør velges for hvert enkelt prosjekt. Pris er ofte en utslagsgivende faktor, og denne vil variere over tid, siden både råvarepriser og arbeidskostnader er i stadig endring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectBæresystemnb_NO
dc.subjectÅpne bygningernb_NO
dc.subjectTømmerdal Consult ASnb_NO
dc.titleDimensjonering og sammenligning av bæresystemernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Architecture and building technology: 531nb_NO
dc.source.pagenumber499nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge