Show simple item record

dc.contributor.advisorOritsland, Trond Arenb_NO
dc.contributor.advisorFaxvaag, Arildnb_NO
dc.contributor.authorSolberg, Marthe Tryggnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:24:18Z
dc.date.available2014-12-19T12:24:18Z
dc.date.created2014-10-07nb_NO
dc.date.issued2014nb_NO
dc.identifier753413nb_NO
dc.identifierntnudaim:12149nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241275
dc.description.abstractMasterprosjektet tar for seg håndtering av pasienter på venteliste hos revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital.Helsetilsynet og Fylkesmannen påpeker at et utdatert system for ventelister og timeoppsett er hovedårsaken til overskredet kontrolltidspunkt for konsultasjon. Situasjonen er særlig kritisk for en poliklinikk der pasientene har kroniske lidelser og diagnosene kan gi vesentlige plager.Informasjonsgrunnlaget til masteroppgaven bygger på litteratur, benchmarking av eksisterende løsninger, samt kartleggingsmetodikk. Semistrukturerte intervjuer, kontekstuelle intervjuer og observasjon ga innsikt i dagens situasjon ved sykehuset og pasientenes opplevelser av å være knyttet til avdelingen. Analyse av innhentet informasjon ble utført etter metodene for innholdsanalyse, kortsortering og personas. Opparbeidet innsikt viste at revmatologisk avdeling har behov for et helhetlig system som tar hensyn til oppsett av pasienttimer, med tilhørende administrative arbeidsoppgaver som utfylling av pasientopplysninger under konsultasjon (legelapp) og oppsett av arbeidsplan.Informasjonsutvekslingen mellom sykehus og pasient hadde også presserende mangler. Mål for masteroppgaven ble å utarbeide et helhetlig administrasjonssystem, med fokus på funksjonalitet. I utvikling av konsept for avdeling og pasienter ble idégenerering, sitemaps, prototyper, konseptdiskusjoner, oppgavebasert testing og scenarioer for personas tatt i bruk, med hovedfokus på informasjonsarkitektur. Gjennom en iterativ prosess ble det utviklet en prototype for et helhetlig booking- og administrasjonssystem, samt et kommunikasjonsverktøy for pasientene. Resultat av masteroppgaven er et brukervennlig system for administrering av pasienter. Systemets hovednavigering er utformet som en fanemeny, skjermbildene har tydelig innholdsstrukturering og brukeropplevelsen er optimalisert ved bruk av blant annet automatiske oppdateringer, filtrering og sortering av informasjon. Pasientene kan holde seg oppdatert på kommende konsultasjoner ved avdelingen via en responsiv nettløsning. Resultat av masteroppgaven har fått god respons fra administrasjonskonsulent, bookingansatt og revmatolog ved avdelingen. Innsikten og det utformede systemet vil kunne fungere som utgangspunkt for pågående og kommende prosjekter i helsevesenet.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktdesignnb_NO
dc.titlePasientlogistsikk og køhåndtering ved sykehusnb_NO
dc.title.alternativePatient process and queue management in hospitalsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber235nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record