Show simple item record

dc.contributor.advisorLiem, Andrénb_NO
dc.contributor.authorMarberg, Karolinenb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:23:12Z
dc.date.available2014-12-19T12:23:12Z
dc.date.created2014-06-18nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier726771nb_NO
dc.identifierntnudaim:9947nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241225
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å komme frem til en begrunnet vurdering av fremtidig satsingsområde for TINE. Formålet med oppgaven blir et fokus mot å vise en bred faglig analytisk forståelse gjennom bruk av ulike fagområder innen strategisk design, som er min hovedprofil. Jeg har i første del av oppgaven presentert en strategisk analyse av selskapet. Deretter en strategisk analyse av selskapets eksterne omgivelser. Det har blitt foretatt en intern analyse av selskapet for å identifisere selskapet sterke sider. Deretter, gjennom en ekstern analyse hvor blant annet Porter 5 krefter har blitt benyttet, har de eksterne forholdene som påvirker selskapets virkemåte blitt analysert. Til slutt har jeg foreslått et mulig satsingsområde med den strategiske analysen som grunnlag for et potensielt vekstområde for TINE i fremtiden. En analyse av selskapets posisjon i form av eksterne og interne forhold har gitt grunnlag for å danne forventninger om hva fremtiden kan bringe for selskapet. Det er til syvende og sist denne forventingsdannelsen som har lagt grunnlaget for hva som er bakgrunnen for mine funn og min konklusjon.Med utgangspunkt i den strategiske analysen har jeg videre utarbeidet en markedsplan som gir grunnlag for innspill til et nytt fokus-segment som kan bidra til en lønnsom vekst for TINE.Med denne masteroppgaven var det i utgangspunktet tenkt at det skulle utføres en kartlegging av forbrukeres vaner og holdninger for en sunnere hverdag. Men i samråd med veileder ble det senere bestemt at det ville være mer verdifullt for TINE med en litt annen tilnærming enn hva som opprinnelig var tenkt ved oppgavetekstens utforming. Kartlegging av forbrukere er ikke en veldig typisk designertilnærming. Det ble derfor bestemt at det skulle foretas en strategisk analyse hvor det avslutningsvis blir gjort strategiske vurderinger i forhold til produktområder for TINE.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktdesignnb_NO
dc.titleEn strategisk analyse av TINE og virksomhetens fremtidige muligheternb_NO
dc.title.alternativeA strategic analysis of TINE and Companys future opportunitiesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber79nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record