Show simple item record

dc.contributor.advisorKanstad, Terje
dc.contributor.advisorAabergsbotten Nordsveen, Ane Katrine
dc.contributor.authorMonsen, Kristine Hjertnes
dc.date.accessioned2016-09-29T14:00:29Z
dc.date.available2016-09-29T14:00:29Z
dc.date.created2016-06-07
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15544
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412014
dc.description.abstractOppgaven omhandler vurdering av tilstanden og bæreevnen til Herøybrua. Modellering og analyse er gjort i analyseprogrammet RM Bridge. Forutsetninger og teorigrunnlag for beregningene presenteres i oppgaven. Det er gjennomført et litteraturstudium av årsaker og konsekvenser av armeringskorrosjon. Herøybrua er en fritt frambygg bru bestående av 10 spenn som stod ferdig i 1976. Tilstandsvurderingen baserer seg på et notat fra Rambøll fra 2013, der kloridinitiert armeringskorrosjon pekes på som hovedårsaken til korrosjon- og bomskader på hovedpilarene. Det er utført kapasitetskontroll av brubjelken for moment og skjærkraft i bruddgrensetilstanden etter NS 3473. Dimensjonerende laster baseres på Håndbok R412 Bruklassifisering med støtte i Håndbok N400 og Eurokoden. I tillegg er hovedpilarene kontrollert for kombinasjon av moment og aksialkraft i bruddgrensetilstanden for bøyning om begge akser separat. For å ta hensyn til skadene er hovedpilarens kapasitet beregnet for ulike grader av bortfalt overdekning og redusert armeringstverrsnitt. Beregninger har vist at kapasitetsutnyttelsen for moment og skjær i brubjelken er høy. Kapasiteten overskrides for moment i hovedspennet. For bøyning i lengderetningen er hovedpilarenes kapasitet god også medregnet betydelige skader. Ved bøyning i tverretning er ikke pilarens kapasitet for kombinert moment og aksialkraft tilstrekkelig i prosjektert tilstand.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectBygg- og miljøteknikk, Konstruksjon
dc.titleAnalyse og kapasitetskontroll av skadet fritt frambygg bru av betong
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber162


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record