Show simple item record

dc.contributor.advisorOritsland, Trond Arenb_NO
dc.contributor.advisorSolhaug, Tom-Arnenb_NO
dc.contributor.advisorSørensen, Andreas Langdalennb_NO
dc.contributor.authorHagen, Emilie Saurenb_NO
dc.contributor.authorRøsvik, Silje Mathillasnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:22:50Z
dc.date.available2014-12-19T12:22:50Z
dc.date.created2013-03-13nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier610878nb_NO
dc.identifierntnudaim:7722nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241160
dc.description.abstractDette er masteroppgaven til Emilie Saure Hagen og Silje Mathillas Røsvik, utført våren 2012 ved Institutt for Produktdesign ved NTNU. Innholdet dokumenterer konseptutviklingen av en sitteløsning i bil for barn med funksjonshemming. Oppgaven har vært utført i tett samarbeid med Krabat AS, utvikler og produsent av tekniske hjelpemidler for barn og unge. Det overordnete målet med oppgaven har vært å "forenkle hverdagen til foreldrene og forbedre kjøreopplevelsen til barnet". Førende verdier for prosjektet har vært komfort, trygghet, funksjonalitet, opplevelse, fleksibilitet og identitet.Sitteløsningen er utviklet for barn med spesielle behov som er under 150 cm og befinner seg i en vektklasse mellom 22 og 36 kg. En viktig betingelse har vært at sitteløsningen skal utgjøre en flyttbar enhet egnet for bruk i vanlige familiebiler.Med utgangspunkt i en brukersentrert produktutviklingsprosess, har kartlegging av behov fra ulike interessenter vært avgjørende for valg underveis i konseptutviklingsprosessen. Kontakt med brukere har blitt etablert gjennom besøk hos barn i barnehage og på skole, møte med foreldre, samtaler med omsorgspersoner, rådføring med helsepersonell, jevnlig kontakt med NAV hjelpemiddelsentral og dialog med foreldre gjennom nettforum. Dette har resultert i verdifull innsikt til stor hjelp i både analyse-, idégenererings- og evalueringsfaser av prosjektet. Samarbeidsbedriften ønsket å sitte igjen med et bredt spekter av idéer som utgangpunkt for videre produktutvikling. Dette motiverte til en inngående og bred idégeneringsfase med vekslende bruk av ulike verktøy som moodboards, grove skisser, snøprototyping og enkle fysiske skissemodeller til utprøving. Gjennom metodisk idéstrukturering, ble det besluttet å utvikle tre konseptretninger som innbefattet et representativt utvalg av bakenforliggende idéspekter. Visualiseringsverktøyet gikk i dette stadiet over fra skisseteknikk for hånd til 3Dmodellering på data. Det ble lagt vekt på å utvikle tre konseptretninger som dekket bredden av idéer i så stor grad som mulig. Etter en inngående evalueringsfase ble det besluttet å velge én av konseptretningene som hovedgrunnlag for videre utvikling og detaljering. Sluttkonseptet presenterer en løsning som skiller seg ut sammenlignet med eksisterende produkter på markedet. Konseptløsningen optimaliserer behov som fleksibilitet, plassbesparelse, letthet samt inkludering av barnet i bilens sosiale miljø. Med de førende verdier som grunnlag, er det forventet at sluttresultatet vil legge til rette for en positiv brukeropplevelse både på ideologisk, psykisk, sosialt og fysisk plan.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for produktdesignnb_NO
dc.titleKonseptutvikling av sitteløsning i bil, for barn med funksjonshemmingnb_NO
dc.title.alternativeConceptualisation of car seating arrangement for children with functional disabilitiesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber119nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record