Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBjar, Mianb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:22:30Z
dc.date.available2014-12-19T12:22:30Z
dc.date.created2012-02-13nb_NO
dc.date.issued2011nb_NO
dc.identifier499518nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241117
dc.description.abstractMasteroppgaven er gjennomført i samarbeid med Hamax AS,en norsk bedrift lokalisert i Moss. Bedriften utvikler og produserer fritidsprodukter for barn, og har sterkt fokus på design som virkemiddel for å skape gode kvalitetsprodukter. Tema for oppgaven er transport av barn på sykkel. Oppgaven ble gjennomført som et konseptstudium der nye ideer knyttet til bruksmåte og brukeropplevelse sto sentralt. Målet var å tilføre nye perspektiver til bedriften gjennom å presentere et konsept som representerer en brukersentrert produktfilosofi som spesielt tar hensyn til barnets behov. Prosjektet kan deles inn i tre hovedfaser som delvis har overlappet hverandre. Bakgrunn og analyse I denne fasen sto bruker, brukssituasjon og produktforståelse sentralt. Metoder som intervju og samtaler, observasjon og testing ble brukt til å få forståelse og innsikt i disse temaene. Spesielt ble behov knyttet til barn som brukere analysert. Idéutvikling og konseptualisering Idéutviklingen fokuserte på nye bruksmåter og problemløsning basert på funn fra analysefasen. Det ble lagt vekt på å tenke bredt.Teknikker som ble brukt var skisser, moodboards og mock-ups for å prøve ut prinsipielle løsninger. Videreutvikling og formdetaljering Et konsept ble videreutviklet gjennom modellutvikling og brukertesting. CAD modellering og søm av prototype sto sentralt i siste del av prosjektet. Denne rapporten presenterer arbeidet med masteroppgaven. I Appendix er prosessen utdypet gjennom utdrag fra skissebok og bilder fra praktisk arbeid.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO
dc.titleKonsept for transport av barn på sykkelnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel