Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorØberg, Sverre Wiiknb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:22:20Z
dc.date.available2014-12-19T12:22:20Z
dc.date.created2011-07-01nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier428960nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/241093
dc.description.abstractSamarbeidspartner Masteroppgaven er gjennomført i samarbeid med Intra AS, en norsk produksjonsbedrift lokalisert i Malvik utenfor Trondheim. Intra er eid av industrikonsernetTeka Industrial SA og produserer kjøkkenvasker,minikjøkken, bad og sanitærprodukter i rustfritt stål. Intra har sterkt fokus på design og er etter eget utsagn en internasjonal trendsetter innenfor sine produktområder. TemaIntra ønsket at jeg med denne oppgaven skulle utforske hvilke muligheter som lå innenfor vaskerennesegmentet.Bedriften ville ikke legge noen restriksjoner på designoppgaven, men håpet resultatet kunne utnyttes kommersielt etter hvert. Prosjektets mål Hovvedmål: Å utvikle en ny type vaskerenne for å kunne skape et markedsmessig fortrinn i forhold til konkurrentene. Delmål:Å rendyrke fordelene som en vaskerenne har i forhold til enkelt vasker.At løsingen er realistisk nok til å kunne nyttegjøres av Intra. At brukerenes behov blir satt i fokus. Delmål: Å rendyrke fordelene som en vaskerenne har i forhold til enkeltvasker. At løsingen er realistisk nok til å kunne nyttegjøresav Intra. At brukerenes behov blir satt i fokus. Målgruppe og kontekst I utgangspunktet kunne jeg selv avgjøre hvem som skulle være brukeren eller målgruppen for produktet. Vaskerennene Intra produserer i dag eri hovedsak for barnehager og skoler. Jeg ønsket derfor å se utover mot et større marked, uten å utelukke Intras kundegruppe i dag. Etter å ha studert vaskerenner i bruk, blant annet i barnehager, tok jeg valget om å lage en vaskerenne for offentlige toaletter som på utesteder og i caféer.Ved å montere vasken lavere var den samtidig også aktuell i en barnehage-/garderobeløsning. Gjennomføring og tidsbruk Tidslinjen viser fremdriften til prosjektet som kan deles inn i fire hovedfaser som går delvis parallelt: Bakgrunn og analyse Informasjonsinnhenting om brukere, deres behov og situasjon fra litteratur, barnehagebesøk, intervju og observasjoner. Jeg satt meg også inn i Intrasprodukter, konkurrenter og markeder. En del av strategien for utviklingen ble lagt i denne fasen og dannet økt forståelse for problemstillingen. Idéutvikling Idégenereringsfasen startet allerede da jeg fikk fremlagt forslag til masteroppgave fra Intra, ved hjelp av teknikker som tankekart, moodboard, krav, stikkord, skisser og prinsippløsninger. Allerede her utforsket jeg løsinger i rommet ved hjelp av raskemock-ups av papp. Konseptualisering Som resultat av de to første fasene ble det tatt noen strategiske valg. Videre arbeid med konsepter resulterte i tre konseptforslag til en endelig løsing. En stor del av utviklingen bestod av praktisk testing med fullskalamodeller i papp. Disse ble benyttet i brukertester og som grunnlag for 3D modeller. Ved å jobbe i fullskala fikk jeg en rask forståelse av hvordan brukeren ville oppfatte produktet. Formen ble først testet og utforsket ved hjelp av datamodeller. Design og detaljering Da det endelige konseptet ble valgt, kunne detaljeringsarbeidet starte. Produktet ble dimensjonert basert på ergonomi, standarder og formmessigefaktorer. Til slutt ble en mer presis utseendemodell bygget for å gi et bedre inntrykk av hvordan produktet ville fremstå.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO
dc.titleIntra Pure: Vaskerennen for allenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for produktdesignnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel