Show simple item record

dc.contributor.advisorStorm, Leif Erik
dc.contributor.authorRahim, Aras Majid
dc.contributor.authorCeyhan, Celal
dc.date.accessioned2016-09-27T08:30:57Z
dc.date.available2016-09-27T08:30:57Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410894
dc.description.abstractOppgaven er om erstatning av Fiskum Bro i Øvre Eiker Kommune med en ny bru som skal ta hensyn til effekt av vannføring, stedets identitet i forhold til universell utforming/kulturminne, kjørehastigheten, belastningen i tilfellet ved stengt E134, materialvalget for miljø og økonomi, og vedlikehold. Mange parametere som ADT, fartsgrense, 200 år flomverdier, veitype påvirkte dimensjonene av broen. Belastning på broen har blitt funnet og simulert ved hjelp av ANSYS på 50 cm og 60 cm tykkelse betong- og stålplater. Resultatene viste at begge oppfyller kravene. Det ble rådet til å velge betong dekke.nb_NO
dc.description.abstractThe thesis is about replacement of two old bridges with a new one which will take into account the effect of flood, its identity according to universial design ang cultural heritage, speed limit of the vechiles, the extra load in case of closed E134, the material choice for the environment and economy as well as maintenance. Many parameters such as ÅDT, speed limit, 200 years flood values, type of road affect the dimensions of the bridge. Loads on the bridge has been found and simulated by using ANSYS on 50 cm and 60 cm thickness concrete and steel plates. The results showed that both of them fulfills the reqirements. It was advised to choose concret.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectÅDTnb_NO
dc.subjectFlomnb_NO
dc.subjectFartsdempende tiltaknb_NO
dc.subjectKulturminnenb_NO
dc.subjectAnsysnb_NO
dc.subjectFloodnb_NO
dc.subjectSpeed-reducing preventionnb_NO
dc.subjectCultural heritagenb_NO
dc.subjectAnsysnb_NO
dc.titleErstatning av to gamle bruer med en ny brunb_NO
dc.title.alternativeReplacement of two old bridges with a new onenb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532nb_NO
dc.source.pagenumber107nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record