Show simple item record

dc.contributor.advisorJohansen, Fred
dc.contributor.authorFjellheim, Øyvind
dc.date.accessioned2016-09-27T08:22:38Z
dc.date.available2016-09-27T08:22:38Z
dc.date.issued2016-09-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410882
dc.description.abstractReservevann blir et mer og mer aktuelt tema for vannverkseiere da de hele tiden må kunne levere tilstrekkelig mengde og sikkert drikkevann til abonnentene sine. Problemstillingen i oppgaven dreier seg i hovedsak om reservevannproblematikken til Vestre Toten kommune. Vannverket til Vestre Toten kommune har ikke tilgang på en reservevannkilde slik situasjonen er i dag, og de vil dermed ikke kunne levere drikkevann gjennom eksisterende ledningsnett dersom det skulle oppstå en krise. For å løse oppgaven er det gjennomført en grovere vurdering av potensielle alternativer som Vestre Toten kommune har, både når det gjelder å være selvforsynt eller ved gjensidig reservevann med nabokommuner. Konklusjonen på oppgaven er at Vestre Toten kommune har mange alternativer når det kommer til reservevannløsninger, men den beste løsningen er å etablere et reservevannsystem i samarbeid med Østre Toten kommune og Gjøvik kommune.nb_NO
dc.description.abstractReserve water becomes a more and more neccessary theme for waterworks owners when they constantly have to deliver sufficient quantity and safe drinking water to their subscribers. The issue in the task is mainly about the spare water issue in Vestre Toten municipality. The waterworks in Vestre Toten municipality have not access to a reserve water source as the situation is today, and they will therefore not be able to supply drinking water through existing wiring in the event of a crisis. To solve the problem, it is completed a rougher assessment of potential options that Vestre Toten municipality have, both in terms of being self-sufficient or mutual spare water with neighboring communities. The conclusion of the thesis is that Vestre Toten municipality have many options when it comes to spare water solutions, but the best solution is to establish a reserve water system in cooperation with Østre Toten Municipality and Gjøvik Municipality.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectReservevannnb_NO
dc.subjectKartleggingnb_NO
dc.subjectVestre Totennb_NO
dc.subjectØstre Totennb_NO
dc.subjectGjøviknb_NO
dc.subjectReserve Waternb_NO
dc.subjectMappingnb_NO
dc.titleKartlegging av reservevann for Vestre Toten kommunenb_NO
dc.title.alternativeVestre Toten municipalitynb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Technology: 500::Building technology: 530::Building, construction and transport technology: 532nb_NO
dc.source.pagenumber38nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record