Show simple item record

dc.contributor.advisorKorsen, Eirik Hamre
dc.contributor.authorHagen, Ann Elisabeth
dc.contributor.authorKindlistuen, Siv Merete
dc.date.accessioned2016-09-26T10:49:27Z
dc.date.available2016-09-26T10:49:27Z
dc.date.issued2016-09-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410453
dc.description.abstractHensikten med bacheloroppgaven er å belyse om kundetilfredsheten hos Regnskapsconsult AS blir påvirket av hvordan kundene fører og leverer regnskapet sitt. Det vil undersøkes om det er forskjell på tilfredsheten ut i fra om de leverer helelektronisk eller i ulik grad av elektronisk regnskap. Kundetilfredshet er viktig for at en servicevirksomhet skal overleve. Innenfor regnskapsbransjen er det konkurranse om kundene, og dette er med på å bidra til at byråene må holde seg oppdatert i forhold til systemene som benyttes. Dette er med på å gjøre at byrået kan yte god og tilpasset service til sine kunder, og øke deres tilfredshet ut i fra de ulike behov. I dagens samfunn oppleves det en automatisering av tjenester, og regnskapsbransjen er intet unntak. Gradvis øker veksten av de elektroniske løsningene, og det er forskjell på i hvor stor grad kunder bruker disse. I rapporten vil det bli presentert relevant teori som oppgaven bygger på. Det har blitt brukt kvantitativ metode ved innsamling av data, herunder bruk av spørreundersøkelse. Disse dataene vil bli analysert ved hjelp av dataprogrammet SPSS for å bekrefte eller avkrefte hypotesene, og gi et svar på problemstillingen. Konklusjonen til problemstillingen viser at tilfredsheten blant kundene ikke blir påvirket av i hvilken grad de fører og leverer regnskapet sitt elektronisk. Det er heller andre viktige faktorer som pris og service som i større grad påvirker kundetilfredsheten.nb_NO
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to shed light on customer satisfaction among Regnskapsconsult AS, and how the customer satisfaction is affected by the extent to which they deliver their accounting electronically. There will be examined whether there are differences of satisfaction if they deliver fully electronic accounting or partly electronically accounting. Customer satisfaction is important for a service business to survive. Within the financial industry there is competition for customers, and this helps to ensure that agencies must keep up to date in relation to the systems used. This helps to make sure the agency can provide good and adapted services to their customers, and increase their satisfaction on the basis of the different needs. In today's society there are experienced an automation of services, and accounting industry is no exception. Gradually increases the electronic solutions, and there are differences in the extent to customers using these. The report presents a theoretical foundation of which the project is based. It has been used quantitative method for collecting data, including the use of survey. These data will be analyzed using the computer program SPSS to confirm or refute the hypotheses and give an answer to the problem. The conclusion to this issue shows that customer satisfaction among the customers are not affected by varying degrees of electronic accounting. There are other important factors such as price and service that increasingly affects customer satisfaction.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKundetilfredshetnb_NO
dc.subjectElektronisk regnskapsføringnb_NO
dc.subjectGrad av elektronisk regnskapsføringnb_NO
dc.subjectRegnskapsconsult ASnb_NO
dc.subjectCustomer satisfactionnb_NO
dc.subjectElectronic accountingnb_NO
dc.titleEn studie av Regnskapsconsult AS sin kundetilfredshet og regnskapsføringnb_NO
dc.title.alternativeA study of Regnskapsconsult AS's customer satisfaction and accountingnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber122nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record