Show simple item record

dc.contributor.authorFriman, Malin
dc.date.accessioned2016-09-23T08:40:54Z
dc.date.available2016-09-23T08:40:54Z
dc.date.issued2016-09-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2410042
dc.description.abstractControllerns roll är i ständig förändring. Helt sedan ”relevance lost”-debatten har controllern kritiserats för att stora delar av yrkesgruppens arbetsuppgifter enbart handlat om att tekniskt producera och hantera information. Dessutom har den finansiella redovisningsinformation som controllern levererat varit av lågt värde för företagen. Som följd av kritiken talas det nu om att controllern rör sig mot en ny roll, och bort från traditionella, talfokuserade arbetsuppgifter. Med utgångspunkt i institutionell och situationsbestämd teori, är syftet med denna uppsats att undersöka controllerns roll i Norge, och rollens påstådda utveckling. I tillägg till detta testar jag tre pådrivande faktorer, som antas bidra till utvecklingen rollen. Detta undersöks genom följande problemställning: ”Hur ser controllerns roll ut i Norge idag, och vilka pådrivande faktorer bidrar till utvecklingen i controllerns roll” För att svara på problemställningen genomfördes en landsomspännande enkätundersökning, och totalt 422 respondenter svarade på enkäten. Datamaterialet analyserades genom faktoranalys och ordinal regression. För att bestyrka enkätundersökningen genomfördes också 11 fokuserade intervjuer. Resultaten från undersökningen visar att kritiken mot controllern i liten grad kan sägas gällande för norska controllers. Istället visar det sig att många av det arbetsuppgifter som kännetecknar den nya rollen anses som viktiga av controllrarna. Från analysen kunde fem olika roller urskiljas, och en av dem stämde i hög grad överens med den hybrid roll som tidigare nämnts i litteraturen. Denna roll visade en hybridisering av controllerrollen, där rollen blivit bredare eftersom traditionella arbetsuppgifter kompletterades med nya och värdeskapande aktiviteter. Däremot var de tre variabler som testades som drivkrafter till controllerns roll inte signifikante, och det fanns därför inte underlag att påstå att dessa påverkade utvecklingen av rollennb_NO
dc.language.isoswenb_NO
dc.titleControllerns nya roll : en studie av den norska controllerns förändrade rollnb_NO
dc.title.alternativeThe new role of the controller : a study on the changing role of the Norwegian controllernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberVI, 105 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record