Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorLindset, Snorre
dc.contributor.authorDemmo, Håkon
dc.contributor.authorMackell, Patrick
dc.date.accessioned2016-09-15T12:27:43Z
dc.date.available2016-09-15T12:27:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407571
dc.description.abstractI denne oppgaven har vi sett nærmere på om Folketrygdfondet (FTF) har klart å skape risikojusterte meravkastninger utover fondets egen referanseindeks. Dette har blitt gjort ved å utføre regresjonsanalyser på fondets delporteføljer, i tillegg til analyser av fondet som helhet. Valg av risikofaktorer har vært en utfordring der vi har brukt både egenproduserte størrelses- og verdifaktorer ved bruk av data fra MSCI, i tillegg til å ha brukt faktorer laget av Bernt Arne Ødegaard. Målet har vært å finne ut om FTF har skapt avkastninger utover det som kan forklares av risikofaktorene vi har benyttet. Innledningsvis tar vi hensyn til en singelfaktormodell som kun tar hensyn til markedsrisiko, for så å utvide modellen med både størrelses-, verdi-, moment- og likviditetsfaktorer. I renteporteføljen analyserer vi innledningsvis også her med singelfaktormodell for så å utvide med to faktorer som tar for seg kreditt- og renterisiko. Vi finner indikasjoner på at Folketrygdfondet har klart å skape en risikojustert meravkastning i både den norske aksjeporteføljen og i fondets renteportefølje, men ikke i fondets nordiske aksjeportefølje.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.titleAktiv forvaltning i Folketrygdfondet : en evaluering av Statens pensjonsfond Norgenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber63nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel