Show simple item record

dc.contributor.advisorMonteiro, Eric
dc.contributor.authorGynnild, Kjetil Reppe
dc.contributor.authorBjørnerås, Chris Eivind
dc.date.accessioned2016-09-13T14:04:02Z
dc.date.available2016-09-13T14:04:02Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406927
dc.description.abstractHelsevesenet i Norge står ovenfor utfordringer knyttet til en kommende eldrebølge, samtidig som man ser problemer med å holde tritt med den teknologiske utviklingen. På grunn av denne økningen av eldre, vil ikke utfordringene stagnere, men heller vokse i omfang. Dette gjelder både med tanke på teknologinivå og innføringen av informasjonsteknologi innen helse. En prosentvis større andel eldre vil bety et økt pleiebehov. Det er dermed et behov for å utnytte pleierressursene på en god måte, slik at pasientene får den pleien de trenger. Helsevesenet må ta i bruk effektive samarbeidsverktøy som gir økt pleiekvalitet, med en effektivisering av helsepersonell som et biprodukt. I dag bruker flere enheter i den kommunale helsetjenesten mobile IT- verktøy gjennom arbeidshverdagen. Denne oppgaven vil derfor fokusere på disse verktøyenes eksisterende funksjonalitet, og hvordan de brukes av pleierne i hjemmetjenesten. I denne oppgaven er det gjennomført et empirisk studie hos to hjemmetjenesteenheter i Trondheim kommune, hvor det er utført observasjon og intervju av helsepersonell. Basert på de empiriske resultatene er det utviklet prototyper for ny funksjonalitet, som videre har blitt testet av et utvalg pleiere. Prototypene kan anses som forslag for å bedre kvaliteten av pleien som utføres. Avslutningsvis konkluderer oppgaven med at problemene som oppleves i helsetjenesten per i dag ikke nødvendigvis skyldes manglende funksjonalitet ved IT-systemene. Problemene ser heller ut til å skyldes den organisatoriske og kulturelle delen av helsevesenet, som er avhengig av å skape felles rutiner og økt forståelse av systemene som brukes.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectDatateknologi (2 årig), Software
dc.titleSamarbeidsverktøy i hjemmetjenesten - En case-studie på mobile helseløsninger
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber152


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record