Show simple item record

dc.contributor.advisorKeitsch, Martina Maria
dc.contributor.authorSvela, Katrine Øverlie
dc.date.accessioned2017-03-13T08:26:48Z
dc.date.accessioned2017-03-13T08:26:48Z
dc.date.available2017-03-13T08:26:48Z
dc.date.created2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15470
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406400
dc.description.abstractMasteroppgaven er tjenestedesign innen helsevesenet. Hensikten er å utvikle et konsept som kan bidra til at langtidssyke oppnår større mestring og myndiggjøring i egen behandling. Oppgaven er utført ved Institutt for produktdesign ved NTNU. Målgruppen er kolspasienter og deres sosiale nettverk. Kols er en lungsykdom som gjør det tungt å puste. Oppgaven er skrevet i samarbeid med Lærings- og mestringssentret (LMS) ved Klinikk for kliniske servicefunksjoner på St. Olavs Hospital. Oppgaven drøfter mestrings-begrepet og kartlegger kolspasientenes behov og avdekker muligheter for forbedring av helsetjenestene utenom selve den medisinske behandlingen. Det framkom at mange kolsrammede opplever store relasjonelle utfordringer og stadig mindre kontakt med familie, venner og nettverk forøvrig. Samtidig kan omgivelsene oppleve usikkerhet med hensyn til hvordan de skal forholde seg til pasenten. Tre mulige konseptretninger ble identifisert, hvorav en retning ble videre utforsket og konkretisert. Konspetretningen bygger på samtale som utgangspunkt for relasjosforsterkning og bevaring, samt kunnskapsøkning. Resultatet tar form av et samtaleverktøy. Samtaleverktøyet er tiltenkt rollen som alibi (påskudd) til samtale mellom pasenten og andre personer, og som inspirasjon (innspill) til hvilke tema samtalen kunne inneholde. Et spill-preget verktøy ble antatt å være en velegnet løsning. Et konsept med spørsmålskort ble utprøvd og oppnådde gode tilbakemeldinger. Konseptet består av et sett samtalekort med tilhørende instruksjoner, samt veiledning for personalet som gir det ut. LMS har uttrykt interesse for å distribuere hjelpemidlet til deltakere på kurs om kols.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Strategisk design
dc.titleMestring og myndiggjøring i egen behandling
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record