Show simple item record

dc.contributor.advisorKeitsch, Martina Maria
dc.contributor.authorLønvik, Siri Bjørnsund
dc.contributor.authorKvelland, Live M Langmoen
dc.date.accessioned2016-09-12T14:01:30Z
dc.date.available2016-09-12T14:01:30Z
dc.date.created2016-06-09
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15411
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406396
dc.description.abstractMål Tema for masteroppgaven er hvordan studenter kan få hjelp til å mestre psykiske vansker på et tidlig tidspunkt. For å få til dette har vi lagt vekt på iterativ konseptutvikling med studenter og forankring av prosjektet hos relevante aktører med ansvar for samtale- og kurstilbud for studenter ved NTNU i Trondheim. Metode I prosjektet har vi benyttet oss av tjenestedesignmetodikk, med vekt på kvalitativt innsiktsarbeid for å kartlegge studenters behov og tjenestetilbudet. Vi har gjennomført aktiviteter som semistrukturerte intervjuer, workshops, litteratursøk og prototypetesting for både å hente innsikt og å skape ideer i samarbeid med studenter og aktører. Masteroppgaven har vært et designprosjekt med fokus på strategi, og vi har derfor også brukt aktivitetene som et strategisk verktøy for å forankre prosjektet hos aktører. Innsikt Kartleggingsarbeidet avdekket at det kan være vanskelig å oppsøke hjelp på et tidlig tidspunkt fordi terskelen føles høy for å ta kontakt. Studentene mangler oversikt over hva som tilbys og at studentene føler seg alene om å kjenne på psykiske utfordringer. Innsikten viste også at gode relasjoner og miljøet på lærestedet er viktig for å forebygge psykiske lidelser. Konseptarbeidet fokuserte derfor på å tilgjengeliggjøre tjenester, tilby tjenester tilpasset ulike behov, normalisere psykisk helse og forebygge ensomhet. Resultat Strategiarbeidet endte i to ulike prosjekter, der prosjektet med Sit var hovedfokus. Dette konseptet er en nettbasert veiviser som oppmuntrer studenter til å reflektere over sin egen situasjon, slik at de kan finne råd, samtaletilbud og kurstilbud som kan hjelpe dem i hverdagen. Løsningen legger spesielt vekt på anvendbar informasjon og på å vise et bredt tilbud. Studenter opplevde løsningen som relevant, og Sit var positive til å ta med seg innsikt fra konseptutviklingen videre. Konseptet for NBS retter seg mot institutter for å tilgjengeliggjøre tiltak som forebygger ensomhet blant studenter. Prosjektet videreføres av Nordens beste studieby.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Strategisk design
dc.titleTjenester for bedre mestring av psykiske vansker hos unge voksne
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber255


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record