Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Ida Nilstad
dc.contributor.advisorSigurjónsson, Jóhannes
dc.contributor.authorHagen, Marie Elvik
dc.date.accessioned2016-09-12T14:01:26Z
dc.date.available2016-09-12T14:01:26Z
dc.date.created2016-06-10
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:15412
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2406388
dc.description.abstractUtgangspunkt Programmet Smart omsorg ble vedtatt i juni 2015 og arbeider med å modernisere helse- og omsorgstjenester i en krevende omstillingsperiode med økte utgifter og store krav til tjenestene. Programmet setter brukeren i sentrum for å utvikle fremtidsrettede omsorgsløsninger. Riktig innsats til riktig tid er et delprogram for barn og unge under Smart omsorg, og i denne oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i denne brukergruppen og tjenester innenfor Etat for barn og familie, deriblant barneverntjenesten, skolehelse- og helsestasjonstjenesten, samt psykisk helse for barn og unge. Oppgaven Denne oppgaven ser på hvordan man kan oppnå mer helhetlige tjenester samt økt samhandling. I oppgaven kartlegges dagens system fra et tjenestedesignperspektiv. I en innsiktsfase ble muligheter i dagens tjenestetilbud samt brukeres og ansattes behov identifisert. Det ble blant annet funnet at tiltak for å hjelpe barn, unge og pårørende med koordineringen av tjenestene ikke fungerer optimalt. Flere aktører ble involvert i en samskapingsprosess som resulterte i idéer til løsninger som kan øke samhandlingen mellom tjenester for barn og unge. Oppgaven foreslår et konsept i tre deler. 1) Brukerportalen er en enkel og elektronisk løsning som følger alle barn fra de blir født, og gjennom de obligatoriske hendelsene, deriblant kontroller på helsestasjonen og vaksineprogram. Brukerportalen gjør det enklere å tilføre nye hendelser når et barn trenger ekstra oppfølging. 2) For å bestemme de nye hendelsene i tjenesteforløpet møtes tjenesteytere i et strukturert og tverrfaglig tjenesteråd. 3) For å få informasjon om tjenestene eller for å melde bekymring foreslås en Familiesentral. Denne tar hånd om og fanger opp brukere slik at tjenestene kan samhandle tidlig og forhindre utviklingen av tunge behov som krever assistanse fra barnevernet. Tjenestedesign er ett av tre satsningsområder for Smart omsorg. Oppgaven inkluderer en refleksjon rundt innføringen av tjenestedesignmetodikk i Bergen kommune. Viktigheten av at ansatte får rom og assistanse til å få erfaring med metodikken blir trukket frem som en viktig faktor.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Strategisk design
dc.titleHelhetlig samhandling i helse- og omsorgstjenester for barn og unge
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber197


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record