Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHøyem, Inghild Flaate
dc.contributor.authorBrodahl, Kristin Klubbo
dc.date.accessioned2016-09-08T09:12:46Z
dc.date.available2016-09-08T09:12:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405342
dc.description.abstractI denne masteroppgaven tar jeg for meg tyske partisipialkonstruksjoner med presens partisipp som kjerne. Med utgangspunkt i en korpusundersøkelse av 400 slike konstruksjoner gir jeg en oversikt over hva disse konstruksjonene kan inneholde, hvilke adverbiale tolkninger de kan ha og hvilke posisjoner de opptrer i. Undersøkelsen viser at tyske partisipialkonstruksjoner med presens partisipp som kjerne er syntaktisk svært mangfoldige konstruksjoner som kan ha en rekke forskjellige adverbiale tolkninger i ulike kontekster. Disse åpne konstruksjonene kan tolkes både som prosess- og eventrelaterte adverbialer, setningsadverbialer og illokutive adverbialer. I denne oppgaven argumenteres det for at det finnes en sammenheng mellom posisjonen til en partisipialkonstruksjon i det syntaktiske midtfeltet og dens tolkning. Videre analyseres disse konstruksjonene som småsetninger (Small Clauses) med en full CP-struktur og et PRO-subjekt som kontrolleres obligatorisk eller ikke-obligatorisk av en antesedens i eller utenfor matrixsetningen.nb_NO
dc.language.isogernb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectsemantikknb_NO
dc.subjectsyntaksnb_NO
dc.subjectpresens partisippnb_NO
dc.subjectpartisipialkonstruksjonnb_NO
dc.titleZu deutschen Partizipialkonstruktionen mit dem Partizip 1 als Kern : eine syntaktisch-semantische Untersuchungnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Linguistics: 010::German language: 021nb_NO
dc.source.pagenumber130nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel