Show simple item record

dc.contributor.advisorØvergaard, Stein Ivar
dc.contributor.authorKjeldsberg, Per Oscar
dc.contributor.authorAspheim, Janne Cathrin Hetle
dc.date.accessioned2016-09-08T08:30:00Z
dc.date.available2016-09-08T08:30:00Z
dc.date.issued2016-09-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2405318
dc.description.abstractRTK-målinger er i dag den målemetoden som kanskje er det mest tidseffektiv og enkel i bruk, og av den grunn vil denne oppgaven være av interesse for mesteparten av de som til det daglige jobber med landmåling. Av grunner som meget tydelig åpenbarte seg underveis ligger vårt fokus for det meste på analyseprosessen. At denne utføres riktig er av den største betydning for den daglige brukeren. Det viser seg at i formelverket for analyse av ukorrelerte målinger mest sannsynlig har blitt gjort noen forenklinger som har blitt direkte videreført til korrelerte målinger. Det viser seg at dette resulterer i en betydelig overoptimisme vedrørende de nybestemte punktenes kvalitet. Det har tilsynelatende lykkes oss å finne en noe bedre tilnærming til dette, som gir ett mer realistisk inntrykk av målingene, en riktigere observasjonstest og ikke minst en mer troverdig beskrivelse av deres pålitelighet.nb_NO
dc.description.abstractRTK-measurements are today perhaps the most time-efficient and easy-to-use method of gathering spatial data. This rapport will be of interest for any land surveyor using this technique. By reasons appearing during the work-process, our focus lies heavily upon the analysis of the measurements. It seems likely that the analysis-formulas in the past was simplified to better suit the uncorrelated measurements, and these simplifications without further ado has been directly applied to correlated measurements resulting in overoptimistic description of the new points reliability. It appears we have succeeded in applying the necessary adjustments to the formulas used to compute our new points, give a more secure test of observations and most important, a realistic description of the coordinates reliability.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectCPOS-målingernb_NO
dc.subjectAnalyse av korrelerende målingernb_NO
dc.subjectVektingnb_NO
dc.subjectCPOS-measurementsnb_NO
dc.subjectAnalysis of correlated measurementsnb_NO
dc.subjectWeightsnb_NO
dc.titleKan CPOS-målinger brukes til å anlegge fastmerker, og hvilke metoder for innmåling og analyse vil gi det mest pålitelige resultatet.nb_NO
dc.title.alternativeCan CPOS-measurements provide benchmarks, and what method of measurement and analysis will give us the most reliable results?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Mathematics and natural science: 400::Geosciences: 450::Geometrics: 468nb_NO
dc.source.pagenumber77nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record