Show simple item record

dc.contributor.advisorKeitsch, Martina Maria
dc.contributor.authorEllstrøm, Margrethe
dc.contributor.authorOwren, Katrine
dc.date.created2014-06-12
dc.date.issued2014
dc.identifierntnudaim:11902
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400812
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er skrevet i samarbeid med Livsglede for Eldre (LFE), og tar for seg utviklingen av en tjeneste som skal bygge bro mellom hjemmeboende eldre og eksisterende aktivitetstilbud. Målet for prosjektet har vært å skape en helhetlig tjeneste som ivaretar de hjemmeboende eldre sine behov og ønsker, samt inspirerer og motiverer og tar hensyn til deres situasjon. Dette skal bidra til at eldre kan bo lenger i eget hjem. I utviklingen har metodikk fra tjeneste- og interaksjonsdesign blitt benyttet. For å skaffe innsikt om brukergruppen og aktuelle aktører har det blitt gjennomført observasjon, intervjuer og fokusgruppe. I tillegg har det blitt utført brukertester med prototyper av ulike kontaktpunkt i konseptet som ble utviklet. Workshoper har blitt benyttet for å samskape med LFE, og for å få tilbakemeldinger på konsepter. På bakgrunn av innsikt ble målgruppen valgt til å være hjemmeboende med noe redusert helse men som fortsatt klarer seg selv. Det ble ansett at det største potensiale for å bidra til at eldre kan bo lenger i eget hjem lå hos denne gruppen. Lite kjennskap til aktivitetstilbud som finnes, behov for relevant informasjon og trygge sosiale rammer var hovedfunn som ble oppdaget hos målgruppen. Resultatet av oppgaven er et konsept for en aktivitetstjeneste for hjemmeboende eldre med navn KRUTT. Tjenesten tilbyr to medlemskap. Et med medlemsavgift som gir fordeler i form av redusert pris på aktiviteter, og et gratis medlemskap hvor man får tilgang til hele tjenesten, men betaler full pris på aktiviteter. Tjenesten legger til rette for brukere med og uten muligheter for å bruke digitale enheter. Kontaktpunktene i tjenesten er; nettside, aktivitetsbrosjyre, velkomstbrev, medlemskort, reklamemateriell og ansatte. Aktivitetsbrosjyren kan brukes dersom man ikke kan benytte seg av nettsiden. Et viktig aspekt ved tjenesten er at aktører som er i kontakt med hjemmeboende eldre skal kunne informere om tjenesten. Disse skal også kunne hjelpe dem med å bli medlem og å melde dem på aktiviteter. Som pårørende, venn eller nabo skal man også kunne hjelpe hjemmeboende eldre med dette.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesign
dc.subjectIndustriell design, Strategisk design
dc.titleLivsglede for Hjemmeboende Eldre
dc.typeMaster thesis


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record