Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHøiseth, Marikken
dc.contributor.authorBjering, Anne Berit Kigen
dc.date.created2015-06-12
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:13712
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2400791
dc.description.abstractBAKGRUNN Familiebildet i Norge har endret seg i løpet av de siste 40 årene, og relasjonen mellom barn og foreldre endres i takt med dette. Flere og flere tyr til vaskehjelp for å få unna husarbeidet, og foreldre opplever at barna ikke ser verdien av husarbeid, og at det er vanskelig å få dem til å hjelpe til. Samtidig spiller digitale flater en enda større rolle i familiens liv, og å balansere alenetid og fellesskap er for mange en utfordring. MÅL Målet for prosjektet er å bruke informasjon fra litteraturstudier og kvalitative undersøkelser, til å utvikle en digital applikasjon som kan brukes både av barn og foreldre, og som skal motivere familien til å gjøre husarbeid i fellesskap. METODE Gjennom kvalitative og kvantitative studier har jeg undersøkt barn og foreldres forhold til husarbeid og til digitale flater. Et stort litteraturstudie har vist hvordan ytre og indre belønning påvirker motivasjon, lykke og flow. Gjennom skisser, papirprototyping, tester og til slutt en digital prototype, har jeg utviklet en digital applikasjon. VIKTIG INNSIKT Gjennom analysen er det blitt avdekket at digitale flater opptar mye tid, både for foreldre og barn. Denne tiden blir ikke benyttet i fellesskap, og man opplever ofte å være alene sammen , når alle sitter på hver sin digitale enhet. På app-markedet finnes mange apper som ønsker å motivere barn til å gjøre husarbeid, og mange gjør bruk av ulike poengsystem og gamification. Appene blir karakterisert som instructive: De er poengbaserte og fokuserer hovedsakelig på det som skjer etter oppgaven er utført. Dette gir lite rom for kreativitet og det er lite fokus på det å gjøre selve husarbeidet. Det er derfor en åpning i markedet, som man kan benytte seg av. RESULTAT Konseptet er en digital familie-app som skal motivere barn og foreldre til å gjøre husarbeid i fellesskap. Gjennom faste Takimi-møter velger barn og foreldre hvilke oppgaver de ønsker å gjøre, hvem de skal gjøre dem sammen med, og når det skal gjøres. Fuglen Pipp veileder brukerne gjennom uken, med tips og inspirasjon for hvordan ulike oppgaver kan gjøres morsommere. Når familien igjen samles til nytt Takimi-møte, får de vite hvor mange samarbeidsoppgaver de har klart, og kan velge seg nye oppgaver til den kommende uken.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectIndustriell design, Interaksjonsdesign
dc.titleDesign av digital applikasjon for å motivere familier til å gjøre husarbeid i fellesskap
dc.typeMaster thesis


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel