Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTøndel, Hans Olav
dc.date.accessioned2016-07-06T07:35:45Z
dc.date.available2016-07-06T07:35:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395733
dc.description.abstractNorsk arbeidsmarked er i endring og arbeidstakere må være forberedt på å omstille seg. I tillegg rapporterer en god del bedrifter udekkede kompetansebehov og ansatte med yrkesfaglig utdanning ser ut til å være mest ettertraktet de neste fem årene, her spesielt innen bygg- og anleggsfag. For å holde seg relevante og attraktive for arbeidsgivere, må arbeidstakere delta i ulike utdanningstilbud. Men ikke alle voksne studenter klarer å kombinere studentrollen med voksenlivet, noe som setter krav til at studiene tilpasses behovene de voksne studentene har og for mange blir løsningen å studere over nett ved hjelp av e-læring. Formålet med denne oppgaven var å se på voksne studenters behov for fleksibilitet ved elæring, gjennom å se på et studietilbud i det nylig etablerte byggdrifterfaget, levert av Fagakademiet og NooA. Oppgaven baserer seg på teori om e-læring generelt, egenskaper ved e-læring som tilrettelegger for fleksibilitet, samt teori om voksnes læring og behov. Det er brukt flere kilder innen temaene, både norske og internasjonale, fra tidlig på årtusenskiftet og fram til nå. Datagrunnlaget i oppgaven baserer seg i stor grad på to forskjellige spørreundersøkelser blant studenter som følger studiet i byggdrifterfaget ved Fagakademiet og NooA. En av disse ble gitt tidlig i arbeidsprosessen, den andre langt senere. Det benyttes også direkte ikke deltakende observasjon som metode gjennom nettskolen hvor studiet foregår, samt studie av sekundærkilder, for å støtte funnene i spørreundersøkelsene. Resultatene viser at studentene vurderer fleksibilitet rundt å studere når og hvor man selv vil som de viktigste egenskapene ved e-læring i det aktuelle studiet. Det kommer også fram at fleksibiliteten trolig medfører utfordringer på motivasjon til å studere. Studentene etterlyser ledsagere for å diskutere pensum med, til tross for at det er diskusjonsforum tilgjengelig. Bruken av forskjellige medium oppfattes som nokså viktig for å berike læringsopplevelsen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleVoksne studenters bruk og behov ved e-læring : Et casestudie av nettstudier i byggdrifterfaget ved Fagakademiet og NooAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberiii, 81 s.nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel