Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEggen, Per-Odd
dc.contributor.authorLeinæs, Jon-Abraham Lie
dc.date.accessioned2016-07-01T14:00:40Z
dc.date.available2016-07-01T14:00:40Z
dc.date.created2016-06-02
dc.date.issued2016
dc.identifierntnudaim:14054
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395346
dc.description.abstractMikronivået, makronivået og representasjonsnivå er sentrale didaktiske dimensjoner i kjemifaget. Et kjennetegn på konseptuell forståelse i kjemi er evnen til å se mikro- og makronivået i sammenheng, såkalte mikro-makrooverganger. Ettersom kjemiundervisningen formidles ved hjelp av kjemiens tre representasjonsnivåer (Johnstone, 1982), er det interessant å undersøke elevenes bruk av dem. I denne studien undersøkes fire elevers bruk av mikro- og makronivået i sine forklaringer av kjemiske fenomen. I studien blir bruken av mikro- og makronivået satt i sammenheng med elevenes konseptuelle forståelse i kjemi (målt ved hjelp av en flervalgstest, Chemical Concept Inventory, forkortet CCI). Sammenhengene som utledes i studien kan gi oss viktig informasjon om korrelasjon mellom elevenes CCI prestasjoner (konseptuell forståelse) og preferanse til nivåbruk i kjemiundervisningen. I studien kombineres CCI verktøyet med et kvalitativt instrument (semi-strukturert intervju). Dataene i studien tyder på at det finnes en positiv korrelasjon mellom CCI prestasjoner og bruken av mikro-makrooverganger. Denne korrelasjonen drøftes i lys didaktiske perspektiver som: metakognisjon, kjennetegn på konseptuell forståelse, vitenskapelig tankemåter og modellbruk. I tillegg foreslås videre forskning basert på datagrunnlaget i studien.
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectLektorutdanning i realfag for trinn 8 -13, Kjemi og biologi
dc.titleKonseptuell forståelse og bruken av mikro-makrooverganger i kjemi - En studie av kjemi 2-elevers konseptuelle forståelse (målt ved hjelp av et CCI verktøy) og bruk av mikro-makrooverganger i forklaringer av kjemiske fenomen
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber131


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel