Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAag, Henriette Sund
dc.date.accessioned2016-05-25T12:55:51Z
dc.date.available2016-05-25T12:55:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2390439
dc.description.abstractI første del av oppgaven tar jeg for meg metoder som er brukt til å løse min problemstilling: "Hvordan har oljeprisutvikling påvirket utviklingen av Vestbase As?" Jeg har valgt å bruke kvalitativt intervjue for å kunne få frem en nyansert beskrivelse av den situasjonen som intervjupersonen befinner seg i. Intervjuet har foregått over mail og telefon noe som gjør at man mister en vesentlig kommunikasjonsfaktor, nemlig kroppsspråk. Dette kan ha ført til misforståelser. Et møte ansikt - til ansikt lot seg dessverre ikke gjøre. Oppgaven begrenser seg til hvordan oljeprisutviklingen har påvirket Vestbase AS som organisasjon fra juni 2014 frem til i dag. I kapittel tre har jeg lagt ved relevant teori som er vesentlig for å løse oppgaven på en god måte. I analysedelen har jeg kartlagt Vestbases styrker og svakheter, samt muligheter og trusler. Da deres primærkunder er offshore kunder er det ikke overraskende at Vestbase blir berørt av den lave oljeprisen som nå preger markedet. Det er en utfordrende tid for basen og det er alltid en viss risiko når man må gjøre endringer. Likevel er omstilling helt nødvendig for å kunne møte utfordringer i et globalisert arbeidsliv. Jeg vil i oppgaven gå nærmere inn på hvordan Vestbase takler de omstillingene som er nødvendig for å holde seg lønnsomme. Hvilke konsekvenser den lave oljeprisen har for organisasjonen, og eventuelle nye muligheter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectVestbase ASnb_NO
dc.subjectOljemarkednb_NO
dc.titleKonsekvenser av oljeprisutviklingennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Economics: 210nb_NO
dc.source.pagenumber48nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel