Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorMoen, Kari Hoås
dc.contributor.advisorSeland, Monica
dc.contributor.authorFlormælen, Laila Skjei
dc.date.accessioned2016-04-08T14:09:05Z
dc.date.available2016-04-08T14:09:05Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384828
dc.description.abstractLedere i barnehagene har andre utfordringer nå enn tidligere. Barnehagesektoren har gjennomgått store endringer de siste 10-15 årene, og flere vil være med og bestemme hva en god barnehage er for barn. I denne oppgaven jeg ønsker jeg å få mer kunnskap om hvilke forventninger til barnehagen som læringsarena kommunale styrere opplever fra sentrale eksterne aktører, og hvordan hun vektlegger forventningene ved ledelse i barnehagens omgivelser. Jeg har tatt utgangspunkt i det strukturelle og det politiske perspektivet til Bolman & Deal for å betrakte både barnehagen og kommunen som en organisasjon. Jeg har brukt interessentmodellen for å identifisere barnehagens viktige aktører og interessenter og har sett på ledelse som funksjon og ledelse i barnehagens omgivelser. Et blikk på ledelse i offentlig sektor har vært relevant for å belyse styrerens posisjon i kommunestrukturen, og jeg har spesielt drøftet begrepene det lille og det store fellesskapet, profesjon og dilemma. Jeg har valgt å bruke kvalitativ metode for å få svar på forskningsspørsmålene mine. Gjennom fokusgruppeintervju og dybdeintervju har jeg forsøkt å fange styrernes perspektiv og opplevelser knyttet til studiens tema. Møtet med forskningsdeltakerne har gitt meg mange nye refleksjoner og tanker om styrerrollen og ikke minst betydningen av struktur og rammer i organisasjonen de jobber i. Undersøkelsen viser at administrativ struktur i kommunen har stor betydning for styrers muligheter til å påvirke i barnehagepolitiske saker i kommunen. Jeg stiller spørsmål ved organisering av barnehage og skole i oppvekstsentre, med rektor som enhetsleder. Full barnehagedekning og konkurranse om barna er også noe som trer fram som interessant i denne undersøkelsen. Profilering og markedsføring har blitt en større del av styrers oppgaver, og dette har også betydning for forholdet mellom private og kommunale barnehager. Styrerne må forholde seg til ulike dilemma som ledere av barnehagen, og et av dem er dilemmaet mellom lojalitet til arbeidgiver og ytringsfriheten i barnehagepolitiske saker. Jeg finner også at styrere i kommunale barnehager opplever at de har et mindre handlingsrom i barnehagepolitiske saker enn styrere i private barnehager.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleLedelse av barnehagen som læringsarena : en kvalitativ studie om hvordan styrer vektlegger eksterne aktørers holdninger til barnehagen som læringsarena i utadrettet ledelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel