Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorTislevoll, Snefrid
dc.contributor.authorMoe, Bjørn Gunnar
dc.date.accessioned2016-04-08T12:54:32Z
dc.date.available2016-04-08T12:54:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384777
dc.description.abstractDenne kvalitative studien handler om tre tidligere elever ved en alternativ skole. Formålet med denne undersøkelsen er å få frem tankene, refleksjonene og erfaringene om hvordan det var for disse tre unge voksne å gå på en alternativ skole for ti år siden. Problemstillingen i denne studien er følgende: Hvordan opplevde og vurderte tre tidligere elever sin skolegang ved den alternative skolen? For å svare på problemstillingen gjennomførte jeg semistrukturerte intervjuer av tre tidligere elever som hadde gått to år på den alternative skolen for ti år siden. På bakgrunn av analyse og tolkning av empirien hadde alle informantene positive opplevelser som bidro til sosial, personlig og faglig utvikling. Jeg delte oppdagelsene i tre kategorier utfra det de tidligere elevene vektla sine opplevelser ved den alternative skolen. I den første kategorien som jeg kalte selvoppfatning fremhever informantene hvordan støtte, sosial sammenligning, lærerkompetansen og læringsmiljøet hadde betydning. Den andre kategorien omhandler skolelivskvaliteten og læringsmiljøet ved den alternative skolen. I denne kategorien har informantene positive opplevelser av et lite, trygt og inkluderende læringsmiljø. Den tredje kategorien tar utgangspunkt i et humanistisk læringsperspektiv som bidrar til læringsutbytte for elevene. Informantenes opplevelse av læringsutbytte handler om faglig utvikling gjennom kreative, tema og opplevelsesbaserte aktiviteter. Sosial og personlig utvikling gjennom et aksepterende og likeverdig læringsmiljø med et humanistisk lærersyn.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.title"Den her skolen har bare fått det til" : en kvalitativ intervjustudie av hva tre tidligere elever opplevde ved den alternative skolennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel