Show simple item record

dc.contributor.advisorMjaavatn, Per Egil
dc.contributor.authorKristiansen, Vegard S.
dc.date.accessioned2016-04-08T11:52:00Z
dc.date.available2016-04-08T11:52:00Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2384749
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler friluftsliv, relasjoner og klassemiljø. Formålet med denne kvalitative studien er å belyse hvordan friluftsliv kan bidra til å styrke relasjoner og fremme et godt klassemiljø. Problemstillingen er følgende: Hvordan opplever lærere og elever friluftsliv som virkemiddel i arbeidet for å styrke relasjoner og fremme et godt klassemiljø? For å besvare problemstillingen har jeg gjennomført semistrukturerte intervjuer med to lærere og ti elever. Alle informantene har deltatt på et prosjekt hvor klassen er sammen i friluftsliv for å styrke relasjoner og fremme et godt klassemiljø. Informantenes deltakelse på prosjektet er brukt som utgangspunkt for å snakke med dem om friluftsliv, relasjoner og klassemiljø. Etter å ha analysert og tolket intervjuene, ble studiens funn delt inn i fire kategorier. Den første kategorien er Samarbeid og mestring. I denne kategorien kom det frem at lærerne og elevene opplevde at elevene mestret mye sammen som klasse, og sammen med lærerne sine på tur. Informantene uttrykte at å samarbeide i friluftsliv bidro til at klassen endret sitt syn på seg selv som klasse. Friluftsliv har samtidig mange muligheter for å skape mestring for alle elever. Ved å samarbeide og mestre sammen som klasse og med lærerne, opplevde informantene i min studie at dette bidro til å styrke relasjoner og fremme et godt klassemiljø. Den andre kategorien har jeg valgt å kalle Lek og felles opplevelser. Denne kategorien bygger på informantenes utsagn om at når de lekte i friluftsliv stilte lærerne og elevene mer likt, og de skapte felles opplevelser. Dette bidro til at lærerne og elevene fikk se nye sider ved hverandre, som kan være et godt utgangspunkt for å styrke en relasjon. Informantene opplevde samtidig at lek og felles opplevelser styrket deres tillitsforhold. Den tredje kategorien er Å få tid til relasjoner og klassemiljø. Informantene uttrykte at i skolehverdagen er det mye som tar tid, og at de opplevde det som positivt å sette av tid til å fokusere på relasjoner og klassemiljø gjennom friluftsliv. Tiden brukte de blant annet på gode samtaler. Lærerne opplevde at elever som viser utagerende atferd var roligere på tur, noe som bidro til å frigjøre tid til å styrke de relasjonene som lærerne følte de trengte å forbedre. Lærerne følte at en utfordring med tiden er at det krever tid å styrke relasjoner og endre et klassemiljø. Den siste kategorien har jeg valgt å kalle Nye roller i en ny arena. Informantene følte at ved å bruke friluftsliv så ble de frigjort fra mange av de rammene som eksisterer på skolen. Ved å endre rammene fra skolehverdagen, opplevde de å få nye muligheter for kontakt og samspill, som bidro til å styrke relasjonene mellom lærer-elev og elevene seg imellom. Informantene opplevde også friluftsliv som en arena som fremmet nye vennskap mellom elevene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectrelasjonernb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectklassemiljønb_NO
dc.titleFriluftsliv som verktøy for å styrke relasjoner og fremme et godt klassemiljø : en kvalitativ intervjustudie av hvordan lærere og elever opplever å bruke friluftsliv til å styrke relasjoner og fremme et godt klassemiljønb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record