Show simple item record

dc.contributor.advisorEhlers, Sorennb_NO
dc.contributor.authorHaugen, Sunniva Fossennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:08:33Z
dc.date.available2014-12-19T12:08:33Z
dc.date.created2013-02-06nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier603579nb_NO
dc.identifierntnudaim:7738nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/238355
dc.description.abstractDen globale etterspørselen etter petroleum er økende, og produksjon av olje-og gassressurser flyttes til stadig nye lokasjoner. Dette har ført til et økt fokus på mulighetene for å utvinne petroleum i nordområdene, også i den norske delen av Barentshavet. Det er allerede felt som er åpnet for oljeutvinning i Barentshavet Sør, Snøhvit produserer allerede gass og Goliat-feltet vil begynne å produsere olje i 2014. I tillegg er en konsekvensutredning utført for åpningen av et nytt mulig felt i Barentshavet Sørøst. Å utvikle nye oljefelt så langt nord er utfordrende. Det er flere metocean-relaterte utfordringer som lave temperaturer, havis, ising, polare lavtrykk og lav sikt. Dette tvinger petroleumsbransjen til å finne nye tekniske løsninger og myndighetene tvinges til å utvikle nye standarder og forskrifter som gjelder for det utfordrende miljøet i Arktis. Men de mest fremtredende utfordringene er de lange avstandene og mangelen på infrastruktur. Dette gjør det vanskelig å utvikle petroleumsløsninger som både ivaretar sikkerheten og er økonomisk gjennomførbare. For å redusere sikkerheten og logistiske hull forårsaket av mangler i infrastrukturen, kan en Offshore Supply Base (OSB) plasseres i Barentshavet. Den norske delen av Barentshavet kan deles inn i to deler, hvor Barentshavet Sør er generelt isfritt hele året og Barentshavet Nord har isdekket farvann hver vinter.Denne oppgaven har sett på to OSB-konsepter, hvor ett er plassert i den sørlige delen av Barentshavet og det andre er plassert i nord. De viktigste betingelsene som er satt for de to konseptene er at OSBen skal kunne- Forbedre SAR-dekning- Forbedre oljevernberedskapen i Barentshavet- Tilby logistikktjenesterDet er for øyeblikket ingen planer om å utvikle oljefelt i Barentshavet Nord. I tillegg er det tekniske begrensninger vedrørende valg av mulige offshore installasjoner for OSBen på grunn av tilstedeværelsen av havis. Derfor er et konsept der en OSB er plassert i Barentshavet Sør ansett å være den beste løsningen. Det resulterende konseptet er et multipurpose skip plassert på ca. 73.1N 27.1E. OSBen vil ha et SAR-helikopter permanent plassert på innretningen og vil kunne tilby utvidet sykehusfunksjonalitet. Den vil også være i stand til å fungere som en NOFO-tankskip under oljevernaksjoner. Logistikktjenestene som har blitt foreslått er verksted og lagringsmuligheter. Hastigheten til fartøyet skal være minimum 15 knop. Den foreslåtte plasseringen til OSBen gjør at et SAR-helikopter plassert på innretning vil ha en 3 timers radius som dekker hele det nye foreslåtte oljefeltet i Barentshavet Sørøst. OSBen vil også være i stand til å dekke hele den norske delen av Barentshavet innen 24 timer i tilfelle en oljevernberedskap.Å basere OSBen på et skipsformet enkeltskrog gjør det mulig å konvertere et eksisterende fartøy, som kan være et billigere alternativ enn et nybygg. Den nøyaktige størrelsen på fartøyet skal være basert på mengden av oljeutslipp OSBen vil kunne motta og de utvidede logistikktjenester OSBen er i stand til å gi. Disse betingelsene bør etableres ved å utføre en konseptuell forretningsplan og risikoanalyse vedrørende mengde oljesøl den bør kunne motta.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for marin teknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:7738no_NO
dc.subjectMIMART Marin teknikk (2 årig)no_NO
dc.subjectMarin prosjekteringno_NO
dc.titleKonseptutvikling av en offshore supply base plassert i Barentshavetnb_NO
dc.title.alternativeAn Offshore Supply Base (OSB) Concept for the Barents Seanb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for marin teknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record