Show simple item record

dc.contributor.authorLarsen, Iris Aarvik
dc.date.accessioned2016-02-22T08:19:19Z
dc.date.available2016-02-22T08:19:19Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379840
dc.description.abstractDenne masteroppgaven er en stedsnavnsgransking fra det ytterste området langs Åfjorden (Selnes - Rånes) i Åfjord kommune i Sør-Trøndelag. Omfanget er bearbeidet etter klassisk oppbygning og med en etymologisk arbeidsmetode, men tar utgangspunkt i tre forskjellige typer innsamlinger av stedsnavn: 1) Levende, eldre lokalkjente informanter (mellom 75-84 år da innsamlingen skjedde), 2) skolebarnsoppskrifter fra ca. 1933 som inkluderer åtte spørreskjema der skolebarn har skrevet ned alle stedsnavn de kom på i nærheten av eller på bostedet, og 3) Jan Håvard Braseths skoleoppgave fra 1991 som tar for seg stedsnavn på Rånes. Disse tre utgjør et navnetilfang på 338 navn på ulike lokaliteter. Oppgaven tar sikte på å besvare to problemstillinger, der den ene er generell og vil belyse opplysninger om natur, virksomhet, levevilkår og tro i området. Den andre problemstillingen sikter seg spesielt inn mot de utdødde navnene, og vil kartlegge hvor stor navnedøden har vært de siste 80 årene, hva navnedøden skyldes og hvilke navnegrupper som har lidd mest. Som ventet bidro navnene til å male et bilde av l andskap, menneskelig virksomhet, selvberging og overtro ved å ofte ha grunnord med terrengbeskrivende ordlyd og utmerkingsledd som forklarer relasjon til andre lokaliteter eller beskrivelse av utseende, alder, naturforhold, flora og fauna eller stadfesting av menneskelig virksomhet, innflytelse og overtro på stedet. Mange navn har dessverre gått ut av bruk siden skolebarnsoppskriftene skjedde, nesten 26 % av hele navnetilfanget og nesten 46 % av navnene i skolebarnsoppskriftene er konkludert med å ha gått ut av bruk. De aller fleste av de utdødde navnene har tilknytning til jordbruk og primærnæringer. I oppgaven konkluderer jeg med at den store navnedøden skyldes tre store endringer i området: 1) Mekaniseringen av primærnæringene (jordbruk i særlig grad), 2)fraflytting og bortforpakting av jord og 3) skifte eller opphør av funksjon i bygninger og infrastrukturnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectstedsnavnnb_NO
dc.subjectÅfjordnb_NO
dc.subjectnavnedødnb_NO
dc.subjectIndrebønb_NO
dc.subjectskolebarnsoppskrifternb_NO
dc.subjectskolebarnsinnsamlingennb_NO
dc.titleStedsnavn langs Åfjorden : levende og utdødde navn fra Selnes til Rånesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000nb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record