Show simple item record

dc.contributor.authorMoen, Matias Sandven
dc.contributor.authorHjelden, Vegard
dc.date.accessioned2016-02-22T07:50:29Z
dc.date.available2016-02-22T07:50:29Z
dc.date.issued2016-02-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2379823
dc.description.abstractByggebransjen kan beskrives som stagnert da bransjen i etterkrigsårene har opplevd relativt beskjeden endring. En utfordring man opplever i dag er en svak utvikling innenfor både produktivitet og innovasjon sammenlignet med andre bransjer. I denne sammenheng har vi undersøkt hvordan Lean Construction påvirker samarbeidet mellom aktørene i et byggeprosjekt. Vi har derfor tatt utgangspunkt i problemstillingen «Bidrar Lean Construction til et bedre samarbeid mellom aktører i et byggeprosjekt og dermed økt kundeverdi?». For å besvare denne problemstillingen har vi utformet en kvalitativ undersøkelse med et rammeverk basert på Lean, læring og relasjoner (LLR). Vi har valgt å benytte oss av teorier innenfor læring fordi Lean Construction fokuserer på å etablere en kultur for kontinuerlig forbedring. Læring og utvikling av ny kunnskap er dermed et sentralt tema for å lykkes med Lean Construction. Med tanke på problemstillingen er vi spesielt interessert i hvordan bedrifter sammen kan lære av prosjektene, og dermed øke kundeverdien. Bakgrunnen for dette er at verdiskapingen i et byggeprosjekt er et direkte resultat av samarbeid mellom de ulike aktørene i prosjektet. Teori om relasjoner mellom organisasjoner er dermed sentralt for å besvare problemstillingen. Vi har gjennom vårt Lean, læring og relasjoner-rammeverk utledet ti myter om Lean Construction i byggebransjen. Mytene har fungert som underliggende forskningsspørsmål gjennom vår undersøkelse, og har resultert i ti punkter vi mener gjelder for Lean Construction i byggebransjen: • Det fokuseres i dag mer på å maksimere egen ressursutnyttelse enn å maksimere kundeverdien • Byggherre må ta hensyn til Lean Construction om man skal maksimere potensielle effekter • Lean Construction må forankres i hele organisasjonen • Ledelsen må være aktive pådrivere for Lean Construction • Lean Construction egner seg i byggebransjen • Dagens systemer for kunnskapsutvikling- og overføring fungerer dårlig • Det er mulig å få til erfaringsoverføring i byggeprosjekter • Relasjonene mellom aktører i et byggeprosjekt blir stadig mer styrt gjennom bruk av jurister • Lean Construction er kun verdiskapende for enkelte aktører • Bruk av akkordlønn reduserer produktiviteten i byggeprosjekter Ved å besvare mytene har vi bevist hvordan Lean Construction er en kilde til å forbedre samarbeidet mellom aktører på byggeprosjekter og dermed øke kundeverdien. Vår undersøkelse har avdekket at Lean Construction krever spesifikke investeringer. Vi mener at Lean Construction fører til at aktører sammen foretar spesifikke investeringer. Lean Construction danner grunnlaget for et bedre samarbeid basert på tillit, fordi spesifikke investeringer i relasjoner kan øke tilliten. Investeringer i Lean Construction er et forsøk på å oppfylle nåværende og fremtidige kunders reelle behov, og øker derfor kundeverdien. Vi mener at Lean Construction fører til bedre samarbeid mellom aktører, og dermed økt kundeverdi, noe som igjen betyr at den enkelte aktør øker sin egen konkurransekraft.nb_NO
dc.title10 myter om Lean i byggebransjen : en studie av Lean Construction som tilrettelegger for samarbeid og læring mellom aktørene i et byggeprosjektnb_NO
dc.title.alternative10 myths on Lean Construction : a study of Lean Construction as a facilitator for cooperation and learning between actors in a construction projectnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumberIX, 130 s.nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record