Show simple item record

dc.contributor.authorSyversen-Meijer, Eli Marie
dc.date.accessioned2016-01-25T11:56:51Z
dc.date.available2016-01-25T11:56:51Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2374718
dc.description.abstractHypotesen for masteroppgaven er at Per Olov Enquists roman Kapten Nemos bibliotek kan leses som en traumefortelling, en skjønnlitterær fremstilling av traumer traumatiske reaksjoner. Oppgaven tar for seg hvorvidt den narrative fremstillingen av minner i romanen indikerer at hypotesen stemmer. Oppgavens problemstilling er hvordan tekstens tomrom, et begrep som stammer fra den tyske resepsjonsteoretikeren Wolfgang Iser, kan fylles ved hjelp av kunnskap om traumers natur og uttrykk. Samtidig legges det stor vekt på hvordan leserens disposisjoner, nok et begrep fra Isers resepsjonsteori, vil være av avgjørende betydning for forståelsen av teksten. Traumer, i betydningen psykiske traumer, er hendelser som er så opprivende og uutholdelige at et menneske ikke er i stand til å håndtere dem med de mentale ressursene det normalt har til rådighet. Traumer er i dag et tverrfaglig interesseområde, noe som blant annet kommer til uttrykk innen litteraturvitenskapen. Kapten Nemos bibliotek er en roman som tematiserer en voksen manns minner om dramatiske hendelser i barndommen, og den påvirkningen hendelsene har hatt på livet hans siden. Vitenskapelig forskning på traumers uttrykk og virkninger, samt litteraturviteren Laurie Vickroys forskning på fremstilling av traumer i moderne skjønnlitteratur, danner det teoretiske grunnlaget for studien. Vickroy har påvist en rekke narratologiske metoder som benyttes for å antyde og imitere dynamikken i traumatisk minne og andre traumatiske reaksjoner. Funn i Enquists tekst støtter langt på vei en forståelse av opplevelsene og de påfølgende reaksjonene som skildres i romanen som traumatiske. Dissosiert personlighetsforstyrrelse, falske minner, konstruert feilhukommelse og fragmenterte minner er blant de traumatiske reaksjonene som oppgaven mener å finne støtte for å hevde at er antydet i teksten. Den narratologiske fremstillingen av traumer danner utgangspunktet for et tolkningsarbeid som søker å komme med et forslag til hvordan de hendelsene som ligger til grunn for minnene i romanen kan forstås som en sammenhengende historie. Masteroppgaven tar dessuten for seg hvordan den terapeutiske effekten av å minnes og sette ord på traumatiske hendelser for å frigjøre seg fra deres dominans kommer til uttrykk i romanen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectEnquistnb_NO
dc.subjecttraumefortellingnb_NO
dc.subjecttraumelitteraturnb_NO
dc.subjectDIDnb_NO
dc.title”Det gör så ont. Varför gör det så ont.” : en lesing av Per Olov Enquists roman Kapten Nemos bibliotek som traumefortellingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Humanities: 000::Literary disciplines: 040nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record