Show simple item record

dc.contributor.advisorAalberg, Arnenb_NO
dc.contributor.authorGrindstad, Martin Klemetsennb_NO
dc.contributor.authorOstad, Andersnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T12:00:32Z
dc.date.available2014-12-19T12:00:32Z
dc.date.created2012-11-08nb_NO
dc.date.issued2012nb_NO
dc.identifier565986nb_NO
dc.identifierntnudaim:8004nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236962
dc.description.abstractI Eurokode 1993-1-8 er det gitt beregningsregler for å beregne stivhet til knutepunkter. Knutepunktene deles inn i basiskomponenter som kombineres for å beskrive den totale knutepunktsoppførselen. Reglene gitt i standarden er ikke direkte overførbare til knutepunkter utført i kvadratisk hulprofil med påsveisede endeplater. I denne rapporten er det derfor sett nærmere på denne knutepunktsutformingen.Det er utledet en ny stivhetsmodell for knutepunkter utført i kvadratisk hulprofil med påsveisede endeplater. Det er i tillegg sett på gyldigheten av å kombinere stivhetskoeffisienter som fjærer i serie ved å utlede en ny stivhetsmodell for T-stykker. Det viser seg at den nye stivhetsmodellen for knutepunkter utført i kvadratisk hulprofil med påsveisede endeplater overestimerer stivheten til den aktuelle knutepunktsutformingen sammenlignet med resultater fra numeriske analyser i Abaqus. Derfor er det utviklet en korreksjonfaktor for å korrigere stivhetsmodellen.En ny stivhetsmodell for T-stykker er utledet og sammenlignet med eurokodens modell. Sammenligninger av resultater fra de to modellene viser at den nye modellen ikke avviker nevneverdig fra standardens modell. Det er derfor vurdert som lite hensiktsmessig å videreføre arbeidet med den nye stivhetsmodellen for T-stykker.I laboratorieforsøk av T-stykker er det sett på effekten av boltehull i endeplater og forspenning av bolter. Det viser seg at boltehullet ikke er en dominerende effekt for T-stykkets oppførsel, og at andre effekter har mer innvirkning. Forspenning av bolter gir imidlertid en betydelig stivhetsøkning, og dette er noe som bør studeres nærmere i senere arbeider.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherInstitutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.subjectntnudaim:8004no_NO
dc.subjectMIBYGG Bygg- og miljøteknikk (2 årig)no_NO
dc.subjectBeregningsmekanikkno_NO
dc.subjectKonstruksjonno_NO
dc.titleStivhet til endeplateforbindelser i hulprofilnb_NO
dc.title.alternativeBehaviour of End Plate Joints in Hollow Sectionsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber165nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record