Show simple item record

dc.contributor.authorSkrede, Anders Jamesonnb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:58:42Z
dc.date.available2014-12-19T11:58:42Z
dc.date.created2010-11-30nb_NO
dc.date.issued2010nb_NO
dc.identifier373316nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236596
dc.description.abstractI forbindelse med overgang fra nasjonalt regelverk til Eurokodesystemet er tidligere aktuelle beregningsmetoder og dimensjoneringsprinsipper foreldet. Oppgaven gikk ut på å verifisere Midtbygda bru etter Eurokodenes last- og dimensjoneringsprinsipper ved bruk av finite elementprogrammet Nova Frame. Bruen er en enkel spennarmert betongbjelkebru med dobbelt T tverrsnitt som ble ferdigstilt i 2002. Konstruksjonen ble modellert og belastet med krefter beskrevet i Eurokodene. Modellen ble deretter analysert slik at de kritiske snittene og de opptredende kreftene kunne lokaliseres. Generelt vil Eurokodene gi større laster enn den nasjonale standarden og det var forventet at de kritiske snittene for konstruksjonen ville ha utilstrekkelig kapasitet. Resultatene av analysen ble kontrollert ved hjelp av Eurokode 2. Sammenligningen av resultatet og kapasitetsberegningene viste at de ulike tverrsnittene i det globale systemet var større enn de dimensjonerende kreftene. For støttemomentet var kapasiteten så mye større at slakkarmeringsmengden kun var til for å tilfredsstille kravet om minimumsarmering. Feltmomentet var derimot avhengig av slakkarmeringen for å bære lastene konstruksjonen blir påført. Lokalt var de dimensjonerende momentene større enn kapasiteten og lastplasseringen ble dermed utslagsgivende. I tillegg til bruddgrensekriteriene har konstruksjonen også blitt beregnet med tanke på riss og rissvidder. Reglene for beregningene er da opplistet og kalkulert for gitte tverrsnitt. Resultatene viser at konstruksjonen vil få rissdannelser som er en del større enn de kravene som er satt, noe som vil påvirke konstruksjonens levetid.nb_NO
dc.languagenornb_NO
dc.publisherNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO
dc.titleAnalyse og dimensjonering av spennarmert betongbru etter Europeisk regelverknb_NO
dc.title.alternativeDesign of prestressed concrete bridge according to European standardsnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for konstruksjonsteknikknb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record