Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrattli, Bjørgenb_NO
dc.contributor.advisorFrengstad, Bjørnnb_NO
dc.contributor.advisorKalskin Ramstad, Randinb_NO
dc.contributor.authorHaugsbø, Kim Runar Søgnennb_NO
dc.date.accessioned2014-12-19T11:56:07Z
dc.date.available2014-12-19T11:56:07Z
dc.date.created2013-10-04nb_NO
dc.date.issued2013nb_NO
dc.identifier653670nb_NO
dc.identifierntnudaim:8195nb_NO
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/236164
dc.description.abstractI denne oppgåva blir det undersøkt i kva grad partikkelureining frå boringav energibrønnar er ei belastning for miljøet. Det blir gjort samanlikningarmed utslepp frå veg, i forhold til kornstorleik og kor store mengder av slikepartiklar som blir sluppe ut årleg. 58 kaksprøver frå 53 lokalitetar blir siktaog 23 prøver av borevatn blir analysert. 73 XRD-analyser blir gjennomførttotalt, av desse er 43 på bulkprøver frå kakset, 5 på finfraksjonen (<63 μmkornstorleik) frå kakset, og 25 på finfraksjonen frå partiklane i borevatnet. Avdesse blir data frå dei prøvene ein har gode metadata for, behandla vidare.Dataa viser at kornkurvene til bergartane fell i to grupper. Den eine gruppahar veldig like kornkurver, medan dei for den andre gruppa varierer mykjemeir. XRD-dataa blir brukt til å undersøke om innhaldet av visse mineralheng saman med andre parameterar.Konklusjonen er at borkaksutslepp ikkje er ei stor kjelde til partikkelureining.Mest vatn kjem frå dei krystalline bergartane. Ein fann ingen samanhengmellom vassgivarevne for brønn og finstoffinnhald i borevatnet. Vidare arbeidkan være å jobbe vidare med prøvematerialet som er grunnlag for denneoppgåva.nb_NO
dc.languagenobnb_NO
dc.publisherInstitutt for geologi og bergteknikknb_NO
dc.titleKaks og borevatn frå boring av energibrønnar: Karakterisering og analysernb_NO
dc.title.alternativeDetritus and Water produced during the Drilling of Energy Wells: Characterization and Analysesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber215nb_NO
dc.contributor.departmentNorges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi, Institutt for geologi og bergteknikknb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail
Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel