Show simple item record

dc.contributor.authorSaksen-Sydow, Stina Ovidia
dc.contributor.authorTakle, Thea Marie
dc.date.accessioned2015-10-30T10:20:37Z
dc.date.available2015-10-30T10:20:37Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358717
dc.description.abstractI denne masteroppgaven har vi beskrevet hvordan vi har kartlagt og drøftet forhold som har betydning for hvorvidt en student fullfører eller faller fra masterprogrammene ved Pedagogisk institutt, NTNU (Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet). På oppdrag av instituttet fikk vi lede et forskningsprosjekt som danner grunnlaget for denne masteroppgaven. Flere tidligere studier om frafall ved høyere utdanning, både i Norge og USA, viser at det er mange faktorer som kan påvirke studenters frafallsbeslutning. De viktigste faktorene er forhold ved institusjonen, individuelle faktorer ved studenten samt eksterne faktorer som berører studenten (Berg, 1997; Hovdhaugen, Wigum Frøseth, Aamodt, 2010; Næss, 2003; Tinto, 1993). Det er behov for mer kvantitativ og kvalitativ forskning om dette tema og da spesielt ved masternivå (Hovdhaugen et. al 2010; Næss, 2003). Prosjektet vårt var å se på flere årsaksforhold til at noen studenter fortsetter på studiet mens andre har valgt å slutte ved instituttet før de har fullført. Dette har vi vurdert i lys av resultater fra tidligere forskning om frafall samt motivasjonsteorier. Vi inviterte mastergradsstudenter i pedagogikk fra årskullene 2010-2014 til å besvare spørreskjema og la seg intervjue. Resultater fra vår studie viser at eksterne faktorer som arbeid og jobbtilbud fører til at noen studenter tar beslutningen om å avslutte sine studier. Men mye kan tyde på at ikke bare eksterne faktorer er avgjørende for den prosessen som leder fram til denne beslutningen. Individuelle faktorer som tilstedeværelse av mestring, tilhørighet og indre motivasjon får flertallet av studenter til å gjennomføre sine mastergradstudier, til tross for personlige nedturer. Ofte er det ikke så mye institusjonen kan gjøre for å unngå at mastergradsstudenter slutter. I de tilfeller der institusjonelle forhold er av betydning framkommer det i våre undersøkelser at det er manglende eller ikke tilstrekkelig faglig veiledning og masterveiledning som gjør at noen studenter tviler på gjennomføring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.subjectfrafallnb_NO
dc.subjectmasternivånb_NO
dc.subjecthøyere utdanningnb_NO
dc.titleVeien mot mastergrad i pedagogikk : en kvantitativ og kvalitativ studie om fullføring og frafall fra masterprogrammene ved Pedagogisk institutt, NTNUnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record