Show simple item record

dc.contributor.advisorMonteiro, Eric
dc.contributor.authorBaardsgaard, Anne-Lise
dc.date.accessioned2015-10-28T15:00:35Z
dc.date.available2015-10-28T15:00:35Z
dc.date.created2015-06-02
dc.date.issued2015
dc.identifierntnudaim:14017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358365
dc.description.abstractSamhandlingsreformen er utarbeidet for å møte noen uttalte utfordringer i det norske helsevesenet og som et middel for å oppnå «Rett behandling, på rett sted, til rett tid». Det er sammen med samhandlingsreformen definert flere virkemidler for å nå dette målet bla styrking av IKT og bruk av nasjonale, faglige retningslinjer. Jeg har i denne oppgaven sett hvordan utfordringer i tuberkulosearbeidet sammenfaller med utfordringene i Samhandlingsreformen, og hvordan disse definerte virkemidlene kan benyttes i,- og styrke dette arbeidet. Gjennom intervju av forskjellige aktører som er involvert i tuberkulosearbeid, som helsesøstre, sykepleiere, smittevernsleger og tuberkulosekoordinator, har jeg fått forståelse for at hovedproblemet ligger i koordinering av arbeidet og kommunikasjonen mellom aktørene. Hovedtyngden av pasienter i arbeidet med forebygging og behandling av tuberkulose er asylsøkere og flyktninger, og helsearbeiderne møter spesielle utfordringer ved denne gruppen av pasienter, som tilgjengelighet, språkproblemer og deres manglende innsikt i sykdommen og forståelse av hvordan det norske helsevesenet fungerer. Jeg har sett på hvilken rolle nasjonale, faglige veileder spiller i tuberkulosearbeidet som grunnlag for beslutningsstøtte, og på hvilken måte bruk av IKT kan understøtte dette arbeidet samtidig som det kan være en styrke for kommunikasjon og koordinasjon. Dette har jeg gjort gjennom å demonstrere et verktøy for tuberkulosearbeid integrert i et elektronisk pasientjournalsystem, en smittevernsmodul, for aktørene og fått innspill og tilbakemeldinger på denne. Til slutt har jeg konkludert med noen få tiltak som jeg mener kan bidra til effektivisering av tuberkulosearbeidet: Tidlig id-merking av pasientene Samlokalisering av tjenester Styrking av elektronisk samhandling Innføring av IKT som et hjelpemiddel for koordinering og kommunikasjon
dc.languagenob
dc.publisherNTNU
dc.subjectHelseinformatikk, For kandidater med informatikkfaglig bakgrunn
dc.titleTuberkulosearbeid i lys av Samhandlingsreformen - med fokus på IKT som virkemiddel
dc.typeMaster thesis
dc.source.pagenumber121


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record