Show simple item record

dc.contributor.authorMyhre, Ulrik
dc.date.accessioned2015-10-28T11:41:33Z
dc.date.available2015-10-28T11:41:33Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358296
dc.description.abstractI Målorienteringsteori refererer man til to forskjellige læringsklimaer, et prestasjonsklima og et mestringsklima, og to forskjellige målorienteringer, en egoorientering og en oppgaveorientering. Med utgangspunkt i Målorienteringsteori undersøker denne studien hvordan de to læringsklimaene og målorienteringene påvirker karakteren i treningslære og aktivitetslære til elever ved idrettsfag på videregående skole. Det ble gjennomført en spørreskjemaundersøkelse på to videregående skoler i Sør-Trøndelag og en i Oppland. Skjemaet kartla elevenes subjektive oppfatning av læringsklimaet de var en del av, elevenes individuelle målorientering, karakteren i de to fagene og i tillegg en rekke andre variabler. Undersøkelsen resulterte i 174 godkjente svarskjemaer. Denne kvantitative studien presenterer sine resultater gjennom lineær regresjon. Regresjonen viser at flere av variablene fra Målorienteringsteori påvirker karakteren. Et prestasjonsklima påvirker karakteren negativt. Et mestringsklima gir ingen signifikante resultat. Egoorientering påvirker karakteren positivt. Det samme gjør også oppgaveorientering, men i større grad enn egoorientering. Resultatet til denne variabelen er derimot noe mer bemerkelsesverdig. Oppgaveorientering påvirker karakteren positivt, men kun til et gitt punkt. Dersom graden av oppgaveorientering blir for høy avtar den positive effekten. Fra dette punktet flater effekten ut før den gradvis blir negativ. Resultatene er diskutert i lys av Målorienteringsteori og tidligere forskning. Det finnes støtte for resultatene til prestasjonsklima, mestringsklima og egoorientering, mens resultatet knyttet til oppgaveorientering er mer overraskende. En mulig tolkning på dette resultatet er at en for høy oppgaveorientering gjør at elevene fokuserer for lite på karakteren. I stedet kan det tenkes at de fokuserer på andre deler av pensum som er mer interessante for dem og deres mestringsmål. De får fortsatt en god karakter, men kunne muligens fått et bedre resultat dersom de hadde vært mer opptatt av karakter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNUnb_NO
dc.titleMålorienteringsteori og karakter : en kvantitativ studie om hvordan læringsklima og målorientering påvirker karakteren i treningslære og aktivitetslære til elever på idrettsfagnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record