Show simple item record

dc.contributor.authorEide, Regina
dc.date.accessioned2015-10-28T08:08:48Z
dc.date.available2015-10-28T08:08:48Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2358200
dc.description.abstractDenne mastergradsavhandlingen søker å skape innsikt i helsepersonells subjektive oppfatning av sin egen deltakelse i medisinske beslutningsvalg som gjelder langtidsintensivpasientens behandling. Ut fra et rådgivningsperspektiv er det ønskelig å øke den gjensidige forståelsen for de forskjellige syn eller perspektiv som de ulike aktørene i det tverrfaglige behandlerteamet har som utgangspunkt for deres personlige og profesjonelle tilnærming. Forskningsstudien er gjennomført ut fra følgende problemformulering: Hvordan opplever helsepersonell sin delaktighet med tanke på etisk utfordrende beslutningsvalg som gjelder langtidsintensivpasientens behandling? Studien er basert på en Q-metodologisk undersøkelse som inkluderer 55 deltakere fra ulike profesjoner med minst 10 år klinisk erfaring med langtidsintensivpasienter og som er tilknyttet pasientene i en interdisiplinær intensivavdeling ved et norsk universitetssykehus. Forskningsdataene ble analysert ved hjelp av dataprogrammet PQMethod (Schmolck, 2002). En valgt trefaktorløsning synliggjorde tre fremtredende, ulikt opplevde faktorsyn eller perspektiv på hvordan helsepersonell opplever sin delaktighet i etisk utfordrende beslutningsprosesser. Faktorfortolkningen viser til likhetstrekk i faktorsynene der ekspertene synes å formidle en tydelig mening om å ikke ville basere sine beslutninger alene på sin egen fagspesifikke kompetanse, men derimot søker å rådføre seg med annet helsepersonell for å kunne komme fram til etisk riktige avgjørelser for pasientens behandling. Gode tverrfaglige relasjoner mellom ekspertene anses å ha betydning for effekten og kvaliteten av behandlingen. Alle informanter virker å fremsette et behov for å kunne få tilgang til hverandres vurderinger og overveielser på et tidligere tidspunkt i pasientforløpet slik at det fremmer informasjonsflyten. Studien har også resultert i synliggjøring av betydelige forskjeller på hvordan helsepersonell opplever så vel det kommunikative som det relasjonelle i det tverrfaglige teamet. Fagpersonene med Faktorsyn 1 og 3, bestående i hovedsak av leger, gir hverandre gjennom denne studien en tvers gjennom positiv tilbakemelding på deres samarbeid og at de kjenner seg inkludert i beslutningsprosesser. Fagpersonene som representeres ved Faktorsyn 2, bestående av intensivsykepleiere, gir uttrykk for at de mangler innflytelse og delaktighet og at de kjenner seg ekskludert fra beslutningsprosesser. Det kan virke som at samarbeidet og en noe ulik helhetlig tilnærming i pasientbehandlingen, kan være til hinder for en optimal benyttelse av menneskelige og faglige ressurser som finnes i det tverrfaglige teamet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNTNU
dc.titleSkjær i sjøen : en Q-metodologisk undersøkelse av helsepersonells opplevelse av delaktighet i etisk utfordrende beslutningsprosessernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Education: 280nb_NO
dc.source.pagenumber71nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record